Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie OZE

Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie OZE
Foto. bob, flickr cc

W opinii wysłanej do polskiego rządu unijni urzędnicy formułują zastrzeżenia dotyczące niepełnego wdrożenia przez nasz kraj unijnych przepisów dotyczących biopaliw i efektywności energetycznej.

Wczoraj KE wysłała do polskiego rządu upomnienie, w którym wezwała do prawidłowego wypełnienia przez Polskę postanowień unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii w części poświęconej biopaliwom. Podobne zastrzeżenia Bruksela ma też w zakresie implementowania przez nasz kraj przepisów o efektywności energetycznej.

W 2013 r. KE skierowała pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE za opóźnienia w przyjęciu ustawy o OZE. Na wdrożenie unijnych przepisów dot. energii odnawialnej Polska miała czas do grudnia 2010 r. Tymczasem polska ustawa o OZE została uchwalona ponad 4 lata później.

REKLAMA
REKLAMA

W lutym br. KE wycofała ostatecznie skargę z TS po znowelizowaniu przez Polskę ustawy o biopaliwach i biokomponentach. Jak jednak wskazuje wczorajszy komunikat, Komisja Europejska ma nadal zastrzeżenia dotyczące przepisów regulujących kwestię biopaliw.

Biopaliwa można wykorzystać do realizacji celu 10% udziału energii odnawialnej w transporcie do roku 2020, muszą one jednak spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Państwa członkowskie muszą traktować biopaliwa i służące do ich produkcji surowce równo, niezależnie od ich pochodzenia. W przeciwieństwie do tego, co zapisano w Dyrektywie, polskie prawo traktuje biopaliwa różnego geograficznego pochodzenia, różnie, w nieuzasadniony sposób – informuje Komisja Europejska, dodając, że podobne zastrzeżenia zgłosiła wobec Hiszpanii i Portugalii. 

Drugie zastrzeżenie KE dotyczy dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków, której termin wdrożenia minął w lipcu 2012 r. Bruksela zauważa, że mimo wdrożenia przez Polskę przepisów, które miały implementować założenia w/w dyrektywy, polskie przepisy nadal nie odzwierciedlają w pełni jej postanowień. 

gramwzielone,pl