Chiny zmniejszą listę producentów paneli PV objętych ulgami importowymi w UE

Chiński rząd na zmniejszyć listę rodzimych producentów, których panele importowane do Unii Europejskich są objęte porozumieniem cenowym zawartym między Chinami a UE w wyniku dochodzenia antydupingowego dot. importu chińskich ogniw i paneli fotowoltaicznych na teren Wspólnoty.

Restrykcje w imporcie chińskich paneli PV na teren Unii Europejskiej obowiązują od 2013 r., kiedy w wyniku dochodzenia prowadzonego przez KE zawarto porozumienie cenowe z rządem Chin zmierzające do złagodzenia planowanych wstępnie wysokich ceł antydumpingowych i antysubsydyjnych.

Warunki ugody zawartej z Chińczykami w 2013 r. zakładały zwolnienie z karnych ceł importowych paneli, których cena nie jest niższa niż 0,56 €/W i które nie przekraczają łącznego wolumenu importu określonego na 7 GW. Poziomy te mają być systematycznie rewidowane na podstawie danych z rynku, które opracowują firmy pvXchange i Bloomberg New Energy Finance. Na podstawie informacji rynkowych w ubiegłym roku Bruksela obniżyła o klika eurocentów minimalną cenę chińskich paneli PV. 

REKLAMA

Panele chińskich producentów, których nie obejmuje porozumienie cenowe w zakresie importu paneli PV do UE, w przypadku importu na teren Wspólnoty są objęte wysokimi cłami antysubsydyjnymi i antydumpingowymi. Ponadto, w marcu br. Komisja Europejska stwierdziła naruszanie zasad importu przez trzech chińskich producentów Canadian Solar, ReneSola i ET Solar, których w efekcie wykluczono z porozumienia cenowego i których import na teren wspólnoty będzie objęty przyjętymi w 2013 r. karnymi cłami. Po tej informacji ReneSola zapowiedziała, że sama zrezygnuje z ulg w restrykcjach celnych UE.

REKLAMA

Teraz lista chińskich producentów ogniw i paneli PV, którzy mogą korzystać z porozumienia cenowego, ma się jeszcze zmniejszyć. PV Tech zapowiada, powołując się na źródła w chińskim rządzie, że wkrótce Pekin zmniejszy listę podmiotów korzystających z porozumienia zawartego między KE i Chinami w 2013 r.

PV Tech dodaje, że unijne służby celne badają ewentualne naruszenia porozumienia cenowego, a dochodzeniami może być objętych 22 chińskich producentów.

W tym tygodniu Komisja Europejska zapowiedziała rozpoczęcie nowego dochodzenia, które może zaowocować restrykcji handlowych na import paneli PV z Azji. W jego wyniku ograniczeniami celnymi, które są stosowane w przypadku importu ogniw i paneli fotowoltaicznych z Chin, może zostać objęty także import takich produktów z Tajwanu i Malezji. Więcej na ten temat w artykule: Nowe śledztwo ws. importu chińskich paneli fotowoltaicznych

gramwzielone.pl