Oświadczenie spółki Gramwzielone.pl sp. z o.o.

Przedstawiamy oświadczenie spółki Gramwzielone.pl sp. z o.o. na temat współpracy z p. Januszem Witczykiem w związku formułowanymi przez niego w Internecie twierdzeniami godzącymi w dobre imię spółki i portalu Gramwzielone.pl.

Pod koniec stycznia 2014 r. p. Witczyk zaproponował portalowi współpracę polegającą na pisaniu przez niego tekstów i relacji z wydarzeń branżowych w zamian za umożliwienie mu wejścia na nie jako przedstawiciel mediów. Współpracę na takich zasadach rozpoczęliśmy i kontynuowaliśmy przez około 4 miesiące. W tym czasie w celu sformalizowania współpracy przygotowaliśmy umowę podsumowującą dwustronne ustalenia, której p. Witczyk nie podpisał mimo przedstawianej przez spółkę otwartości na ustalenie jej warunków i wezwań do pisemnego potwierdzenia prowadzonej współpracy. Współpracę z p. Witczykiem portal definitywnie zakończył na początku czerwca 2014 r.

W związku z komentarzami publikowanymi przez p. Witczyka na portalu społecznościowym Facebook, które uderzają w reputację spółki Gramwzielone.pl sp. z o.o. i portalu Gramwzielone.pl, a także są twierdzeniami niezgodnymi z prawdą, oświadczamy co następuje.

REKLAMA

Nie jest prawdą podawana przez p. Witczyka informacja, że spółka ma wobec niego jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania finansowe.

REKLAMA

Nie jest prawdą podana przez p. Witczyka informacja, że wysłał on spółce 3 wezwania do zapłaty. Każdą korespondencję kierowaną na adres spółki przyjmuje i dokumentuje zewnętrzna firma. Na adres spółki nie przyszła żadna korespondencja z wezwaniami do zapłaty, a takie wezwania kierowane przez p. Witczyka byłyby całkowicie bezpodstawne.

W/w twierdzenia spółka w razie potrzeby udowodni przed sądem, a w przypadku dalszego rozpowszechniania przez p. Witczyka informacji nieprawdziwych i godzących w dobre imię spółki i portalu, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Gramwzielone.pl sp. z o.o.

Wrocław, 22 czerwca 2015 r.