Stabilne ceny na rynku carbon w czerwcu

Stabilne ceny na rynku carbon w czerwcu
Aske Holst, flickr cc

Czerwiec charakteryzował się dużą stabilnością cen na rynku carbon. Współczynnik zmienności cen dla europejskich uprawnień EUA wyniósł 1,11 proc., co stanowi najniższą wartość od kwietnia 2011 r. Średnia cena zamknięcia uprawnień EUA notowanych na rynku kasowym na giełdach EEX oraz ICE ECX ostatniej sesji miesiąca wyniosła 7,43 euro, co stanowi poziom o 1,50 proc. wyższy niż średnia cena zamknięcia w maju. Ceny EUA zawierały się w przedziale 7,24-7,60 euro – informuje Dom Maklerski Consus. 

Pierwsze dni czerwca, podobnie jak w poprzednim miesiącu, charakteryzował wzrost wartości uprawnień. Maksymalną średnią wartość miesiąca zanotowano 12 czerwca. W kolejnych dniach trend wzrostowy uległ odwróceniu. Trzeci i czwarty tydzień miesiąca charakteryzował się największą stabilnością. Między 15, a 26 czerwca średnia wartość uprawnień EUA zawierała się w przedziale 7,41-7,58 euro. W ostatnich dniach handlowych czerwca, jednostki straciły na wartości w wyniku wydarzeń związanych z kryzysem ekonomicznym Grecji.

Podstawę obrotu na rynku kasowym stanowiły aukcje, których zorganizowano łącznie 19. Łączny obrót na platformach aukcyjnych wyniósł 56,97 mln EUA, co odpowiada 75,62 proc. całego czerwcowego wolumenu.

REKLAMA

W czerwcu uprawnienia CER zanotowały stratę. Cena zamknięcia jednostek pochodzących z mechanizmów protokołu z Kioto wyniosła 0,39 euro (9,30-procentowy spadek w porównaniu do ceny zamknięcia poprzedniego miesiąca). Od momentu wykluczenia części jednostek CER z obrotu na rynku europejskim oraz publikacji danych o zużyciu CER i ERU w ramach dyrektywy łączącej w latach 2008-2014, które sugerują, że niemal wszystkie instalacje wykorzystały maksymalny pułap tych jednostek na potrzeby umorzeń, obrót CER i ERU notowany na rynkach giełdowych jest minimalny. Na przestrzeni miesiąca jedynie 83 tysiące CER zmieniło właściciela.

REKLAMA

Istotnym wydarzeniem dla polskich firm będących uczestnikami systemu EU ETS były kolejne kroki na ścieżce legislacyjnej do przyjęcia przez Polskę nowelizacji ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W czerwcu został zamknięty przedostatni etap prac nad ustawą. 17 czerwca sejmowa Komisja Środowiska pozytywnie rozpatrzyła jej projekt i nie wniosła żadnych uwag do wcześniejszej propozycji Sejmu. 25. czerwca zmiany w prawie zostały przyjęte przez Senat RP. Obecnie ustawa czeka na decyzję Prezydenta RP, oczekuje się, że Prezydent podpisze ją w lipcu. Nowelizacja ustawy z 2011 r. w istotny sposób zmienia zasady, według których będzie funkcjonował w Polsce system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w III okresie rozliczeniowym 2013 – 2020. Główną konsekwencją nowego prawa będzie obowiązek wystąpienia wszystkich instalacji, w ciągu 12 miesięcy, z wnioskiem o nowe zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.

Czynnikiem, który będzie miał największy wpływ na zmienność uprawnień EUA w lipcu, będzie kolejny krok w procesie wprowadzenia Mechanizmu Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR), tj. głosowanie Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się na sesji plenarnej między 6, a 8 lipca. Uczestnicy rynku carbon oczekują, że MSR uzyska aprobatę europosłów na głosowaniu 8 lipca. Dlatego przyjęcie MSR nie powinno mieć znacznego wpływu na zwiększenie wartości uprawnień EUA. Ewentualne odrzucenie projektu reformy systemu EU ETS będzie wiązało się z gwałtownym spadkiem cen EUA. Scenariusz ten jest jednak mało prawdopodobny. Kilka dni przed i po głosowaniu spodziewana jest zwiększona zmienność cen EUA. Aprobata przez PE umożliwi głosowanie Rady Unii Europejskiej nad projektem MSR, które wstępnie zaplanowano na połowę września.

Dodatkowym czynnikiem, który w kolejnych dniach może mieć wpływ na rynki finansowe, w tym rynek carbon, jest sytuacja makroekonomiczna Grecji oraz klincz w porozumieniu ws. spłaty zadłużenia tego kraju wobec członków UE. Przypadek „Grexit” może mieć wpływ na deprecjację uprawnień EUA oraz wzrost zmienności cen.

Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu