Tauron zwiększył produkcję energii z OZE

Tauron zwiększył produkcję energii z OZE
Farma wiatrowa Wicko. Fot. Tauron Ekoenergia

Tauron podał wyniki finansowe oraz dane o produkcji energii za I połowę 2015 r. Grupa energetyczna z południowej Polski zwiększyła w tym czasie wytwarzanie, w czym udział miały farmy wiatrowe i elektrownie wodne Taurona.

Tauron podał, że w I półroczu br. jego przychody ze sprzedaży wyniosły 9,2 mld zł przy zysku netto na poziomie 720 mln zł. EBITDA grupy wyniosła 1,9 mld zł przy marży EBITDA na poziomie 20,8% i marży zysku netto na poziomie 7,8%.

Największy wpływ na dobre wyniki I półrocza miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 1,24 mld zł), Wytwarzanie (EBITDA 473 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 335 mln zł)

REKLAMA

W I półroczu br. Tauron zwiększył produkcję energii elektrycznej o 7,5 proc. co tłumaczy korzystną sytuacją na rynku wynikającą z rosnącego zapotrzebowania na energię oraz sprzyjającymi warunkami hydrologicznymi i wietrznymi, dzięki którym wzrosła produkcja z odnawialnych źródeł energii.

W I poł. 2015 r. Tauron wyprodukował  w sumie 7,84 TWh energii elektrycznej, w tym z OZE 0,95 TWh, czyli o 0,04 TWh więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

REKLAMA

Produkcją energii wiatrowej i wodnej w grupie Tauron zajmuje się spółka Tauron Ekoenergia.

Moc farm wiatrowych Taurona wynosi 182,75 MW. Składają się na nią farmy wiatrowe Lipniki (gm. Kamiennik, moc 30,75 MW), Marszewo (gm. Postomino, moc 82 MW), Wicko (gm. Wicko, moc 40 MW) oraz Zagórze (gm. Wolin, moc 30 MW).

Na potencjał OZE w grupie Tauron składa się także 35 elektrowni wodnych zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce.

Nakłady inwestycyjne Taurona w I półroczu br. osiągnęły poziom ok. 1,8 mld zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach Wytwarzanie (886 mln zł) i Dystrybucja (696 mln zł).

Na inwestycje w grupie Tauron składają się obecnie głównie budowa bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz budowa bloku parowo-gazowego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza, w którego finansowanie zaangażowała się spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe. 

Planowane całkowite nakłady na budowę bloku 910 MW wyniosą ok. 6,2 mld zł. Jednostka zostanie przekazana do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkowała ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie. Z kolei wartość przedsięwzięcia budowy bloku energetycznego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie przekroczy 1,5 mld zł, a udział PIR osiągnie maksymalny dopuszczalny poziom 750 mln zł.