Duży wzrost produkcji zielonej energii w UE

Duży wzrost produkcji zielonej energii w UE
Fot. Siemens

Firma konsultingowa Platts podała, że w pierwszym półroczu br. „wielka piątka” czołowych europejskich gospodarek dodała potencjał w odnawialnych źródłach energii wynoszący razem 8 GW, a tylko w lipcu br. OZE w pięciu największych gospodarkach Unii Europejskiej wyprodukowały w sumie o 25% zielonej energii więcej niż w lipcu 2014 r.

Jak wynika z raportu firmy Platts pt. European Renewable Power Tracker, wzrost europejskiego potencjału w OZE w pierwszym półroczu br. jest zasługą głównie niemieckiego rynku wiatrowego oraz brytyjskiego rynku fotowoltaicznego, które w tym czasie powiększyły się w sumie o 5 GW.

Niemcy zbudowali 2,9 GW farm wiatrowych, z czego 1,8 GW stanowiły farmy wiatrowe na morzu. Platts powołuje się na niemieckie stowarzyszenie branży wiatrowej BWE, które prognozuje dalszy, duży wzrost nowego potencjału wiatrowego w Niemczech, co ma być efektem przyspieszenia w inwestycjach spowodowanego planami zmiany zasad wsparcia dla inwestorów wiatrowych od 2016 r. Według BWE, całkowity potencjał niemieckiej energetyki wiatrowej powinien wzrosnąć na koniec br. do poziomu 45 GW.

REKLAMA

Platts zauważa, że rynek wiatrowy zwolnił natomiast w Wielkiej Brytanii, w której jednak szybko rozwijał się sektor fotowoltaiczny, dzięki czemu brytyjski potencjał PV wzrósł na koniec pierwszego półrocza br. do poziomu 7,7 GW. Notowany w ostatnich miesiącach wzrost inwestycji w branży fotowoltaiki w W. Brytanii – opierający się głównie na budowie dużych farm fotowoltaicznych – był jednak w dużej mierze podyktowany zakończeniem atrakcyjnego systemu wsparcia. Inwestorzy spieszyli się z oddaniem do użytku swoich instalacji, aby pozostać jeszcze w „starym”, korzystnym systemie dopłat.

REKLAMA

Kolejne kraje z „wielkiej piątki” wymienionej przez Platts dodały odpowiednio w I półroczu br., – w przypadku Francji 0,8 GW mocy w OZE, a w przypadku Włoch – 0,3 GW. Nie odnotowano natomiast praktycznie żadnych inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w Hiszpanii.

Platts podaje, że na koniec I półrocza 2015 r. łączny potencjał instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych na w/w rynkach wzrósł do 175 GW.

Dzięki temu, a także dzięki sprzyjającym warunkom wiatrowym w północnej Europie, w lipcu farmy wiatrowe i fotowoltaiczne „wielkiej piątki” wyprodukowały w sumie 24,7 TWh energii elektrycznej, czyli aż o 25% więcej niż przed rokiem. Platts podaje, że wpływ na to miała głównie zwiększona praca farm wiatrowych na północy kontynentu, a rekordzistą jest niemiecki rynek wiatrowy, który wyprodukował w lipcu br. aż o 156% więcej energii niż w lipcu 2014 r.

Platts podaje także, że farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w krajach „wielkiej piątki” produkowały w ubiegłym miesiącu przeciętnie 33,2 GW/godz. przy średnim obciążeniu poniżej 20%. 

gramwzielone.pl