J. Pietrewicz: prawo UE eliminuje swobodę miksu energetycznego

J. Pietrewicz: prawo UE eliminuje swobodę miksu energetycznego
Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Foto. Ministerstwo Gospodarki

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz skrytykował unijną politykę klimatyczną, wskazując, że uderza ona szczególnie w polską gospodarkę „ze względu na wysoką energochłonność i wysoki udział węgla w naszej energetyce”.

Polska Agencja Prasowa cytuje wystąpienie Jerzego Pietrewicz podczas debaty nt. polityki klimatyczno-energetycznej, zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, w którym wiceminister gospodarki ocenił, że unijne regulacje dotyczące energetyki i klimatu eliminują „zapisaną w Traktacie Europejskim swobodę kształtowania miksu energetycznego”.

Wskazał też na „sztuczne przyspieszenie” zmian w polityce klimatycznej Unii Europejskiej, która jego zdaniem jest „coraz większym obciążeniem dla polskiej gospodarki”.

REKLAMA

Przedstawiciel resortu gospodarki zwrócił też uwagę na zalety polityki klimatycznej UE, wśród których wymienił edukację w kwestii ekologii czy zdrowia, a także stanowienie alternatywy dla dotychczasowej polityki energetycznej. Dodał, że w ramach unijnych regulacji nadal będzie się rozwijać sektor energetyki odnawialnej, co oznacza konieczność przebudowy modeli biznesowych w polskiej energetyce.

REKLAMA

Obecny na debacie wiceprezes Taurona Stanisław Tokarski w nawiązaniu do ostatnich informacji o odpisach aktualizacyjnych w PGE ocenił, że w tym roku możemy spodziewać się kolejnych odpisów wartości aktywów wytwórczych w polskich grupach energetycznych. W jego opinii może chodzić nawet o odpis kilkunastu GW.

W tym tygodniu Polska Grupa Energetyczna poinformowała w wynikach za I półrocze 2015 r. o odpisie pomniejszającym wartość jej elektrowni i elektrociepłowni o ponad 8 mld zł. Więcej na ten temat: PGE potwierdza stratę w wysokości ponad 5 mld zł

Wczoraj opinię na temat polityki klimatycznej wygłosił też minister gospodarki Janusz Piechociński. – Konieczność dostosowania polskiej gospodarki do wymogów ochrony środowiska w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz emisji przemysłowych wiąże się z koniecznością inwestowania w nowe, mniej emisyjne technologie. W ten sposób mamy szansę unowocześnić zaplecze technologiczne, zwiększyć innowacyjność, poprawić bezpieczeństwo energetyczne, a także stworzyć wiele miejsc pracy w tzw. zazielenianiu gospodarki – serwis prasowy MG cytuje Janusza Piechocińskiego. 

gramwzielone.pl