Prezes RWE Polska o energetyce prosumenckiej

Prezes RWE Polska o energetyce prosumenckiej
Prezes RWE Polska Filip Thon / foto: Newseria

Filip Thon wylicza korzyści z rozwoju energetyki prosumenckiej, do których zalicza poprawę konkurencyjności i szybszy wzrost gospodarczy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Według przedstawionej przez niego wizji rozwoju energetyki będziemy mieć w niej do czynienia z ewolucją dotychczasowych ról odbiorców i sprzedawców energii.

W artykule opublikowanym przez Rzeczpospolitą, prezes RWE Polska powołując się na przykłady Wielkiej Brytanii, Niemiec czy USA kreśli wizję rozwoju polskiego sektora energetyki prosumenckiej, w którym jego zdaniem kluczową rolę – w przypadku generacji energii elektrycznej – odegra szybko taniejąca technologia fotowoltaiczna.

W efekcie rozwoju energetyki prosumenckiej, zdaniem Filipa Thona, będziemy mieć do czynienia z przedefiniowaniem tradycyjnych ról w energetyce.

REKLAMA
REKLAMA

Funkcja producentów, dystrybutorów i sprzedawców energii również będzie się zmieniać – stawać się oni będą holistycznymi menedżerami energii, dostarczając rozwiązania niezbędne dla prosumentów. Wraz z postępującą decentralizacją produkcji energii oraz rosnącą dostępnością innowacyjnych rozwiązań prosumenckich, tradycyjna rola sprzedawcy energii będzie musiała ulec modyfikacji – ocenia prezes RWE Polska. 

Link do artykułu Filipa Thona w Rzeczpospolitej

gramwzielone.pl