Program Inicjatywy obywatelskie. Dzisiaj rusza nabór wniosków

Program Inicjatywy obywatelskie. Dzisiaj rusza nabór wniosków
Fot. NFOŚiGW

Nowy program priorytetowy NFOŚiGW pt. Inicjatywy obywatelskie jest skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Cel to wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju.

Program Inicjatywy obywatelskie ma za zadanie poprawę w skali lokalnej stanu środowiska naturalnego, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Budżet na realizację programu ustalono na poziomie 25 mln zł.

Przedsięwzięcie, na etapie składania wniosku, musi obejmować minimum 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Za lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie uznaje się zgłaszane przez osoby indywidualne takie inicjatywy, które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy. Inicjatywy mogą realizować także organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

REKLAMA
REKLAMA

Wysokość dotacji wyniesie od 150 tys. zł do 400  tys. zł i może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Nabór wniosków potrwa do 1 lutego 2016 r. Program Inicjatywy obywatelskie będzie realizowany do końca 2023 r.

Więcej informacji o programie na stronie NFOŚiGW.

gramwzielone.pl