Polsce grożą kary za dyrektywę ws. efektywności energetycznej

Polsce grożą kary za dyrektywę ws. efektywności energetycznej
Fot. www.GlynLowe, flickr cc

Polska znalazła się w gronie 11 państw, które Komisja Europejska wezwała do pełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Polski rząd ma teraz 2 miesiące na wywiązanie się z obowiązku implementacji unijnej dyrektywy. W innym wypadku Bruksela może skierować przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja Europejska wezwała Belgię, Bułgarię, Cypr, Republikę Czeską, Hiszpanię, Finlandię, Węgry, Litwę, Luksemburg, Polskę i Portugalię do zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE.

Jak informuje Bruksela, zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r osiągnąć określony poziom oszczędności energii i muszą one dokonać tego przy wykorzystaniu systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych środków polityki ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.

REKLAMA

Zgodnie z przyjętym przez KE harmonogramem, dyrektywa o efektywności energetycznej miała zostać transponowana do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 r.

REKLAMA

Komisja Europejska skierowała uzasadnione opinie do Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Finlandii, Litwy, Luksemburga i Polski. Komisja wykryła jednak luki w transpozycji dyrektywy do prawa krajowego także w przypadku Bułgarii, Węgier i Portugalii, do których wczoraj zostały przesłane dodatkowe uzasadnione opinie.

KE informuje ponadto, że uzasadniona opinia skierowana wczoraj do Węgier zastępuje decyzję Komisji o wniesieniu sprawy przeciwko temu państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Bruksela zapewnia, że nadal monitoruje transpozycję dyrektywy i w przypadku stwierdzenia uchybień podejmie w przyszłości odpowiednie działania.

Wymienione 11 państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz o złożeniu wniosku o zastosowanie kar finansowych. 

gramwzielone.pl