Targi POL-ECO-SYSTEM już od jutra

Targi POL-ECO-SYSTEM już od jutra
Fot. Międzynarodowe Targi Poznańskie

Wystąpienia narodowe Austrii, Kanady, Czech, Norwegii i Szwajcarii, ekspozycja czołowych firm z 15 krajów, pokazy dynamiczne, przestrzenie specjalne i prawie 50 konferencji na najbardziej palące tematy dotyczące ochrony środowiska tak zapowiadają się targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które rozpoczną się we wtorek, 27 października. Targi potrwają do 30.10.2015 r.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM to dawniejsze targi Poleko, Komtechnika i Gmina odbywające się nie tylko pod zmienioną nazwą, ale też w nowej formule. Ekspozycję i wydarzenia poszerzono o kwestię bardzo istotną dla obecnego środowiska biznesu – zrównoważony rozwój.

Na ekspozycji będzie można spotkać eko-innowacje dedykowane dla zakładów produkcyjnych z każdej gałęzi przemysłu. Od skutecznego gospodarowania odpadami, poprzez efektywność energetyczną i uzdatnianie wody, po zrównoważony transport i emisję gazów. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu, to przegląd najnowszych trendów oraz aktualna wiedza o tym, jakich zmian w zakresie ekologii możemy się spodziewać w najbliższych latach.

REKLAMA

Co w pawilonach?

Pawilon 5 i 5A

 • gromadzenie i transport odpadów, sortowanie i zagospodarowywanie oraz obróbka i składowanie odpadów, odzyskiwanie, recykling i utylizacja m.in. metali, szkła, gumy, plastiku, papieru i kartonu, drewna, materiałów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych  
 • utrzymanie czystości i porządku w mieście (ulice, place, parkingi, chodniki, kanalizacja), utrzymanie i konserwacja terenów zielonych (parki, boiska i stadiony, miejskie rabaty, zieleńce)

Pawilon 7A 

REKLAMA

 • wytwarzanie energii, energia odnawialna, technologie energooszczędne

Pawilon 8A 

 • gospodarka wodno-ściekowa (m.in. uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków) i ochrona przeciwpowodziowa
 • technologie ochrony środowiska (wibracje i hałas, powietrze, emisja gazów, rekultywacja i rewitalizacja)
 • produkty i usługi dla samorządów

Pawilon 8

 • transport zrównoważony
 • Miasteczko Ekologiczne

Pawilon 15

 • Kongres ENVICON

Teren zewnętrzny (plac między pawilonami 8 i 5A)

 • ekspozycja wystawców
 • City Truck Show

Pełny program wydarzeń, lista wystawców oraz godziny otwarcia targów na www.polecosystem.pl

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym targów POL-ECO-SYSTEM.