Zapraszamy: Aukcje OZE w praktyce – warsztaty komputerowe

Zapraszamy: Aukcje OZE w praktyce - warsztaty komputerowe
Aukcje OZE w praktyce - warsztaty komputerowe

Zapraszamy na warsztaty „Aukcje OZE w praktyce – warsztaty komputerowe”, które odbędą się w dniu 26 listopada 2015 r. w Warszawie. Warsztaty mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE.

Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii?

Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE.

REKLAMA

Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego.

W ramach warsztatu otrzymacie Państwo:

 • możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE;
 • możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia
  o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.:
  – elektrowni fotowoltaicznej;
  – elektrowni biogazowej/biomasowej;
  – elektrowni wodnej;
 • możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji;
 • możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.:
  – jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz;
  – elektrowni fotowoltaicznej;
 • możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych;
 • możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 18 osób.

Warsztat poprowadzi ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP odpowiedzialny za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji (Informacja szczegółowa na stronie www.master-institute.pl)

INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, tel.: 600 719 200
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

Szczegółowy program warsztatów „Aukcje OZE w praktyce”:

9:30–10:00 Rejestracja Uczestników, poranna kawa

REKLAMA

10:00–11:30 Aktualne otoczenie formalno-prawne

 • definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii;
 • zasady uzyskania potwierdzenia tzw. „efektu zachęty”;
  – pojęcie efekt zachęty i jego zadania;
  – rozpoczęcie prac nad projektem a efekt zachęty;
  – modernizacja źródła a konieczność potwierdzania efektu zachęty;
  – świadectwa CHP i OZE a efekt zachęty – konsekwencje braku  potwierdzenia występowania efektu zachęty;
  – aukcje OZE a badanie efektu zachęty;
 • przygotowanie przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji – zajęcia praktyczne:
  – jednostka kogeneracji (SSP), instalacja OZE wykorzystująca biogaz;
  – instalacja OZE – elektrownia fotowoltaiczna. 

11:30–11:40 Przerwa kawowa

11:40–13:00 Czas na aukcje – „nowe zasady gry”

 • „prekwalifikacja” – procedura oceny formalnej przygotowania
  do wytwarzania energii;
 • przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.:
  – instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej;
  – instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej;
  – instalacji OZE – elektrowni wodnej;
 • warunki przystąpienia do aukcji;
 • aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia, w tym aukcji uzupełniającej;
 • procedury „po” rozstrzygnięciu aukcji; weryfikacja wygranych ofert;

13:00–14:00 Lunch

14:00–14:30 Czas na aukcje – aukcja próbna – „kto da mniej”

14:30–16:00  Nowa ustawa OZE a istniejące instalacje – czas się przygotować

Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym:

 • nowe warunki obowiązku zakupu energii elektrycznej;
 • zmiany procedury uzyskania świadectwa pochodzenia;
 • mechanizmy zapobiegające nadpodaży świadectw pochodzenia;
 • zasad przejścia z systemu kwotowego („certyfikatów”)
  do systemu „aukcyjnego”;
 • przygotowanie przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE

16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Więcej informacji o warsztatach „Aukcje OZE w praktyce – warsztaty komputerowe na stronie Master Institute pod tym linkiem. 

artykuł promocyjny