Cele wskazane w expose Beaty Szydło można zrealizować dzięki OZE

Cele wskazane w expose Beaty Szydło można zrealizować dzięki OZE
Premier Beata Szydło. Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, flickr cc

W dzisiejszym expose premier Beaty Szydło, w części poświęconej energetyce, mogliśmy usłyszeć jedynie o konieczności wsparcia energetyki opartej na węglu i gazie. Jednak to dzięki energetyce odnawialnej a nie energetyce węglowej i gazowej można realizować najważniejsze cele, które Beata Szydło wskazała dzisiaj jako priorytety swojego rządu.  

W dzisiejszym expose Beata Szydło przedstawiła zadania swojego rządu w kwestii energetyki – które będzie realizować powołane do tego celu Ministerstwo Energetyki –w kilku zdaniach. 

Nowa polska premier wskazała, że energetyka będzie jednym z „głównych odbiorców środków na rozwój” i że z sektorem energetycznym związana jest obecnie „ogromna ilość problemów”. Niewątpliwie coraz bardziej przestarzały polski system energetyczny, nad którym w dodatku w najbliższych latach wisi widmo blackout-u, takich środków na rozwój potrzebuje. Z wyzwań wskazanych w expose w części poświęconej energetyce wynika jednak, aby te środki miały trafić nie – na unowocześnienie polskiego systemu energetycznego – ale jedynie na jego konserwację, w tym konserwację jego wad.

REKLAMA

Beata Szydło wskazała na potrzebę zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, co ma być realizowane według niej poprzez inwestycje w energetyce opartej na węglu i gazie. Tymczasem tradycyjny, scentralizowany model energetyczny, którego podstawą są duże elektrownie, nie dostarcza bezpieczeństwa energetycznego w taki stopniu jak model zdecentralizowany bazujący na rozproszonych źródłach energii, którego budowa jest już możliwa dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, którego jesteśmy świadkami w XXI wieku. System energetyczny bazujący na scentralizowanych, dużych elektrowniach to model XX-wieczny, który można zmienić na bardziej nowoczesny i tańszy.

Beata Szydło wskazała, że pierwszym i najważniejszym zadaniem nowego ministerstwa energetyki będzie ratowanie górnictwa. Jednak zapowiadana przez nowego ministra energetyki budowa nowych kopalń to nie rozwiązywanie problemów, ale ich konserwacja i generowanie nowych.

REKLAMA

Ten postulat stoi w końcu w sprzeczności z priorytetami nowego rządu, które dzisiaj wielokrotnie wymieniła Beata Szydło.

Nowa polska premier kilkukrotnie wspomniała dzisiaj, że najważniejsze dla jej rządu będzie wyrwanie polskiej gospodarki „z pułapki średniego rozwoju”. Przed rządem stoi też wyzwanie uratowania Polski przed pułapką średniego dochodu, która w ciągu kilku lat, zwłaszcza po wyczerpaniu środków z budżetu UE na lata 2014-2020, może zagrozić polskiej gospodarce. Przed pułapką średniego dochodu polski rząd powinien ratować wspierając rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnej gospodarki, bazującej na współpracy nauki z biznesem – o czym zresztą mówiła dzisiaj Beata Szydło. Energetyka odnawialna to sektor gospodarki idealnie wpisujący się w innowacyjną gospodarkę, budowę przedsiębiorczości i kapitału społecznego, które mają złagodzić efekt średniego dochodu.

Rozwój polskiego rynku producentów urządzeń, instalatorów OZE czy w końcu producentów zielonej energii idealnie wpisuje się w cele powtarzane dzisiaj przez Beatę Szydło – budowę gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP czy w końcu rozwój zrównoważony, obecny także na terenach, które obecnie go nie doświadczają.

Wskazany dzisiaj przez Beatę Szydło „powrót państwa na wieś i do mniejszych miejscowości” można realizować wspierając rozwój energetyki rozproszonej, aby z budowania polskiego systemu energetycznego korzyści czerpały już nie tylko duże koncerny energetyczne, ale także gminy, lokalne wspólnoty i obywatele. Korzyści, które wynikają z rozwoju opartego na OZE zdecentralizowanego modelu energetyki, trafią w większym stopniu do budżetów samorządów i gospodarstw domowych. OZE to sektor, który – jak żaden inny – daje szansę na postulowaną dzisiaj przez premier Beatę Szydło realizację „polityki wyrównywania szans” oraz „rozwój kraju we wszystkich regionach”. Potrzebne są jednak regulacje, które ten rozwój ułatwią i to zadanie dla nowego rządu i parlamentu.

Beata Szydło zapowiedziała dzisiaj, że jej rząd będzie pytać Polaków o „wszystkie ważne dla nich sprawy”. Ważne, aby mimo skupienia się na węglu i górnictwie nowy rząd słuchał Polaków, którzy dzisiaj w większości opowiadają się za rozwojem odnawialnych źródeł energii, także w kwestii rozwoju energetyki obywatelskiej i skupił się na aspektach energetyki, które zapewnią realizację celów wskazanych w dzisiejszym expose. 

gramwzielone.pl