Urugwaj: niższe ceny energii i już 95 proc. energii z OZE

Urugwaj: niższe ceny energii i już 95 proc. energii z OZE
Fot. Statkraft

Urugwajowi udało się mocno zredukować emisje CO2 bez rządowych subsydiów czy wzrostu cen energii dla odbiorców końcowych. Władze tego kraju wprowadziły stabiliny system wsparcia dla producentów zielonych energii, a rosnąca konkurencja wśród inwestorów zachęconych dobrymi warunkami do inwestowania, sprawia, że oferują oni energię po coraz niższych cenach. 

Ramón Méndez, pełnomocnik urugwajskiego rządu ds. polityki klimatycznej, poinformował podczas paryskiej konferencji klimatycznej COP21, że obecnie udział odnawialnych źródeł energii w miksie energii elektrycznej w jego kraju wzrósł do 94,5 proc., a ceny energii z uwzględnieniem inflacji są relatywnie niższe niż jeszcze kilka lat temu.

Przedstawiciele rządu Urugwaju pojechali na szczyt klimatyczny do Paryża z zapowiedzią zmniejszenie emisji CO2 o 88 proc. już do roku 2017, w porównaniu ze średnią emisji z lat 2009-2017.

REKLAMA

Wliczając całą konsumpcję energii, w tym w transporcie, udział OZE w zużyciu energii w Urugwaju wynosi około 55 proc., podczas gdy średnia na świecie to 12 proc.

Pełnomocnik Urugwaju ds. klimatu poinformował ponadto, że dodatkową korzyścią z rozwoju potencjału energetyki odnawialnej jest zmniejszenie przerw w dostawach energii, ponieważ dywersyfikacja źródeł oznacza większą odporność na występujące w tym kraju susze.

The Guardian informuje, że podczas gdy jeszcze 15 lat temu udział importowanej ropy w urugwajskim miksie energetycznym wynosił 27%, obecnie Urugwaj importuje głównie turbiny wiatrowe.

REKLAMA

Ponadto, wcześniej Urugwaj był importerem energii, a obecnie stał się jej eksporterem. – Wcześniej byliśmy zależni od importu energii z Argentyny, teraz do nich eksportujemy. W lecie sprzedaliśmy im trzecią część naszej generacji – komentuje cytowany przez brytyjski dziennik Ramón Méndez.

Urugwaj dołączył do krajów, które już niemal w całości konsumują energię produkowaną ze źródeł odnawialnych. W większości przypadków – m.in. w Norwegii, Paragwaju czy Lesoto – zielona energia pochodzi głównie z elektrowni wodnych, natomiast Urugwaj może się pochwalić bardziej zdywersyfikowanym miksem OZE.

Inwestycje w energetykę odnawialną i gaz wzrosły w Urugwaju do poziomu 7 mld dolarów, co stanowi ok. 15 proc. urugwajskiego PKB. Inwestorzy realizujący projekty OZE mogą liczyć na sprzedaż energii po stałej, gwarantowanej przez państwo na 20 lat cenie.

Stabilne warunki przyciągają inwestorów, a ci konkurując o wsparcie proponują coraz niższe cenny za sprzedaż energii.

Nauczyliśmy się, że źródła odnawialne to tylko biznes finansowy. Koszty konstrukcji i utrzymania są niskie, więc tak długo jak oferujesz inwestorom stabilne warunki, [inwestycje w OZE] są bardzo atrakcyjne – The Guardian cytuje Ramona Mendeza.

gramwzielone.pl