Nowy indeks notowań na TGE. Ważny dla systemu aukcji

Nowy indeks notowań na TGE. Ważny dla systemu aukcji
Vestas press

Z końcem grudnia Towarowa Giełda Energii ruszy z publikacją TGeBase – nowego indeksu Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej. Publikacja indeksu TGeBase jest związana z wejściem w życie nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii, dotyczącymi obliczania cen energii w systemie aukcyjnym.

Towarowa Giełda Energii S.A. ma rozpocząć publikację nowego indeksu Rynku Dnia Następnego TGeBase – od 31 grudnia 2015 r. Indeks będzie stanowić średnią arytmetyczną ze średnich ważonych cen godzinowych uwzględniających transakcje zawarte na wszystkich instrumentach Rynku Dnia Następnego dla danego dnia dostawy energii elektrycznej.

Obowiązek publikacji nowego indeksu TGeBase wynika bezpośrednio z art. 93 ustawy o odnawialnych źródłach energii (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2).

REKLAMA

W powyższym artykule czytamy m.in., że (…) wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (…) jest zobowiązany m.in. do obliczenia wartości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii sprzedanej w danym miesiącu jako iloczyn ilości energii elektrycznej (…) i średniej dziennej ceny energii elektrycznej, stanowiącej średnią arytmetyczną obliczoną ze średnich ważonych wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych cen energii elektrycznej we wszystkich godzinach dnia dostawy tej energii, zawartych na rynku, na którym są zawierane transakcje sesyjne giełdowe z dostawą energii elektrycznej w dniu następnym i dwa dni po dniu zawarcia transakcji sesyjnych giełdowych, niezawierającej kwot podatku od towarów i usług, wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh”.

REKLAMA

Tą cenę w ramach indeksu TGeBase ma publikować Towarowa Giełda Energii na stronie internetowej www.tge.pl, codziennie po zakończeniu sesji, wspólnie ze średnimi ważonymi cenami godzinowymi publikowanymi zgodnie z art. 46 ust. 3 i art. 93 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ceny te będą publikowane wspólnie z wolumenami dostawy energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

Towarowa Giełda Energii podaje, że indeks TGeBase w odróżnieniu od istniejącego indeksu IRDN24 uwzględniać będzie również transakcje na instrumentach blokowych, dla których po zmianie harmonogramu sesji 1 października 2014 r. nastąpił znaczny wzrost wolumenu obrotu.

TGE ma również rozpocząć publikację okresowych cen praw majątkowych począwszy od 4 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dane będą publikowane na stronie internetowej www.tge.pl pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca (zgodnie z ust. 3, punkt 1) oraz pierwszego dnia roboczego w każdym roku (zgodnie z ust. 3, punkt 2).

gramwzielone.pl