Linia bezpośrednia: obowiązki i zasady przyłączania – szkolenie on-line 21 czerwca

Linia bezpośrednia: obowiązki i zasady przyłączania – szkolenie on-line 21 czerwca
Unsplash

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line „Najnowsze i aktualne obowiązki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych”, które odbędzie się w formule on-line już 21 czerwca 2023 r.

W ramach szkolenia będą omawiane najnowsze regulacje dotyczące procesu przyłączania do sieci elektroenergetycznej wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819).

Program

10.00-10.30 Logowanie uczestników.
10.30-10.50 Prezentacja pojęć zwianych z przyłączeniami.
10.50-11.10 Procedury związane z przyłączaniem do sieci elektroenergetycznej.
11.10-11.30 Formalne wymogi wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
11.30-11.45 Terminy załatwiania spraw i zasady przedłużania postępowania przez przedsiębiorstwo energetyczne.
11.45-12.00 Skutki wydania warunków przyłączenia i projektu umowy.
12.00-12.30 Przerwa.
12.30-12.50 Przesłanki pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
12.50-13.15 Odmowa zwarcia umowy o przyłączenie.
13.15-13.30 Prawa i obowiązki wnioskodawczy.
13.30-13.45 Rola i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego.
13.45-14.00 Publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy a komercyjna umowa o przyłączenie.
14.00-14.15 Rola Prezesa URE w rozstrzyganiu sporów i obowiązki stron postępowania.
14.15-14.30 Nowe sankcje z tytułu naruszeń.
14.30-14.45 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia.

Prowadzący

Radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER)

Szczegóły i rejestracja na szkolenie na stronie organizatora – firmy Eurocon (link)

Kontakt i Rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany