Zmiany w ustawie o OZE po dużej nowelizacji z 17.08.2023 r. – szkolenie

Zmiany w ustawie o OZE po dużej nowelizacji z 17.08.2023 r. - szkolenie
Fot. Pixabay - beauty_of_nature

Zapraszamy na szkolenie on-line już 31 sierpnia 2023 r. – Zmiany w ustawie o OZE po dużej nowelizacji z 17 sierpnia 2023 r. Spotkanie poprowadzi radca prawny, wieloletni pracownik URE.

Ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja dotyczy w szczególności funkcjonowania aktualnych systemów wsparcia, systemów FIT/FIP, aukcyjnych jak również wprowadza nowe rozwiązania i obowiązki dla wsparcia instalacji chcących współdzielić przyłącze w ramach cable poolingu. Wychodząc naprzeciw, zapraszamy na szkolenie on-line już 31 sierpnia.

Szkolenie on-line

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii po dużej nowelizacji z 17 sierpnia 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

Program

8.30-9.00 Logowanie uczestników

9.00-9.20 Instalacja OZE, hybrydowa instalacja OZE:
– zmiana definicji

9.20-9.40 Modernizacja instalacji OZE:
– zmiany regulacyjne
– rozpoczęcie
– obowiązki regulacyjne
– sposób obliczania nakładów inwestycyjnych

9.40-10.20 Cable pooling a system wsparcia

10.20-10.40 Działalność gospodarcza wytwórców biogazu po nowemu:
– zmiany regulacji

10.40-11.00 Rozwiązania w obszarze wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu

11.00-11.20 Przerwa

11.20-11.50 Spółdzielnie energetyczne, klastry energii:
– zasady członkostwa
– wymogi regulacyjne, „przejściowe obowiązki”

11.50-12.30 Zmiany w systemach wsparcia:
– system świadectw pochodzenia
– FIT/FIP
– system aukcyjny

12.30-12.50 Zmiany w obliczaniu pomocy publicznej
12.50-13.15 Obowiązki operatorskie wobec spółdzielni energetycznej, klastra energii
13.15-13.45 Przerwa
13.45-14.15 Aukcje na wsparcie operacyjne
14.15-14.45 Instrumenty wspierające wytwarzanie biometanu w instalacjach oze
14.45-15.00 Kontrola wykonywania obowiązków przez Prezesa URE
15.00-15.15 Opłata OZE a obowiązki płatnika opłaty
15.15-15.30 Zmiany w obszarze obowiązków sprzedawców zobowiązanych

15.30-15.45 Zmiany w obszarze gwarancji pochodzenia:
– wydawanie
– uznawanie
– konwersja
– rektyfikacja gwarancji

15.45-16.00 Rola krajowego punktu kontaktowego

16.00-16.15 Podsumowanie, dyskusje i zakończenie spotkania

Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany