Duża nowelizacja ustawy o OZE, przepisy już weszły w życie – szkolenie

Duża nowelizacja ustawy o OZE, przepisy już weszły w życie - szkolenie
Fot. Pixabay - beauty_of_nature

Zapraszamy na szkolenie on-line już 27 października 2023 r. – Zmiany w ustawie o OZE po dużej nowelizacji z 17 sierpnia 2023 r. Spotkanie poprowadzi radca prawny, wieloletni pracownik URE.

Ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja dotyczy w szczególności funkcjonowania aktualnych systemów wsparcia, systemów FIT/FIP, aukcyjnych jak również wprowadza nowe rozwiązania i obowiązki dla wsparcia instalacji chcących współdzielić przyłącze w ramach cable poolingu. Wychodząc naprzeciw, zapraszamy na szkolenie on-line już 27 października.

Szkolenie on-line

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii po dużej nowelizacji z 17 sierpnia 2023 r.

27 października 2023 r.

Program

9.00-9.30 Logowanie uczestników

9.30-9.45 Instalacja OZE, hybrydowa instalacja OZE:
– zmiana definicji

9.45-10.00 Modernizacja instalacji OZE:
– zmiany regulacyjne
– rozpoczęcie
– obowiązki regulacyjne
– sposób obliczania nakładów inwestycyjnych

10.00-10.45 Cable pooling a system wsparcia

10.45-11.00 Działalność gospodarcza wytwórców biogazu po nowemu:
– zmiany regulacji

11.00-11.15 Rozwiązania w obszarze wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu

11.15-11.45 Przerwa

11.45-12.15 Spółdzielnie energetyczne, klastry energii:
– zasady członkostwa
– wymogi regulacyjne, „przejściowe obowiązki”

12.15-13.00 Zmiany w systemach wsparcia:
– system świadectw pochodzenia
– FIT/FIP
– system aukcyjny

13.00-13.15 Zmiany w obliczaniu pomocy publicznej
13.15-13.30 Obowiązki operatorskie wobec spółdzielni energetycznej, klastra energii
13.30-14.00 Przerwa
14.00-14.15 Aukcje na wsparcie operacyjne
14.15-14.25 Instrumenty wspierające wytwarzanie biometanu w instalacjach OZE
14.25-14.35 Kontrola wykonywania obowiązków przez Prezesa URE
14.35-14.45 Opłata OZE a obowiązki płatnika opłaty
14.45-14.55 Zmiany w obszarze obowiązków sprzedawców zobowiązanych

14.55-15.10 Zmiany w obszarze gwarancji pochodzenia:
– wydawanie
– uznawanie
– konwersja
– rektyfikacja gwarancji

15.10-15.20 Rola krajowego punktu kontaktowego

15.20-16.00 Podsumowanie, dyskusje, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania

Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

Eurocon – materiał sponsorowany