Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego – szkolenie 8 września

Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego – szkolenie 8 września
Fot. Pixabay - StartupStockPhotos

Nowelizacja prawa energetycznego została podpisana przez prezydenta. Już 8 września 2023 r. zapraszamy na szkolenie on-line: Kierunki zmian prawa energetycznego w 2023 r. – nowi uczestnicy, nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.

Szkolenie poprowadzi dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

 

Szkolenie on-line:

Kierunki zmian prawa energetycznego w 2023 – nowi uczestnicy, nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych

8 września 2023 r.

Program

8.30-9.00 Logowanie uczestników
9:00-9:20 Podstawy prawne:
A. Ustawy:
– Prawo energetyczne – uPe,
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne i niektórych innych ustaw.
– Zakres stosowania rozporządzenia UE 2019/943.
ustawa OZE z 17 sierpnia 2023 r. zakres wpływ na uPe

9:20-10:00 Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności:
A. Rynki energii elektrycznej,
B. Przedsiębiorstwo energetyczne,
C. Instalacja zarzadzania popytałem,
D. Usługa elastyczności i odpowiedź odbioru,
E. Zarządzanie ograniczeniami systemowymi
F. Usługi systemowe i usługi systemowe niedotyczące częstotliwości,
G. Zmiany w obszarze bilansowania – sygnalizacja

10:00-11:00 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii:
A. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:
– Nowe regulacje w obszarze przyłączania do sieci wytwórców energii i magazynów, w tym nowe zapisy umów;
– Nowe zasady przyłączania biogazowni – umowy bez gwarancji wyprowadzenia mocy oraz nowe obowiązki przedsiębiorstw sieciowych.
– Zasady obowiązkowego przyłączania spółdzielni energetycznych.
– Zmiany w obszarze ograniczenia lub odłączenia mikroinstalacji,
– Zmiany w obszarze budowy i korzystania z linii bezpośredniej, opłata solidarnościowa,
– Cable pooling – sygnalizacja.
– Możliwość zgłoszenia naruszenia obowiązków OSE przez odbiorcę,
– Nowości w obszarze umów – „przy ograniczeniach”,
– Nowości w obszarze planów ograniczeń,
– Nowości w zakresie obowiązków OSE,
– Nowości w zakresie pełnego unbundlingu operatorów – odrębny znak towarowy,
– Prawo do redysponowania jednostkami wytwórczymi OZE i magazynów,
– Zasady wypłaty rekompensat za redysponowanie,
– Zmiany w zakresie IRiESP/D i zasad jej zatwierdzania,
– OSP – podmiot odpowiedzialny za sporządzenie oceny wystarczalności zasobów,
– Wytyczne PURE co do kierunków rozwoju sieci,
– Zmiany w obszarze planowania rozwoju,
– Zmiany w zakresie – „zdalnego opomiarowania”- przesuniecie obowiązku.

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:
B. Nowi uczestnicy runku energii:
– Obywatelskie społeczności energetyczne –zakres uprawnień i zadania,
– Odbiorca aktywny,
– Agregator, agregacja, rejestr agregatorów i usługi agregacji – zasady działania,
C. Sprzedawca i Odbiorca – nowe zadania i uprawnienia:
– nowości w zakresie korespondencji z uczestnikami rynku,
– nowości w zakresie wypowiadania umów,
– nowości w zakresie zmiany sprzedawcy – 24h!,
– nowy zakres regulacji dotyczy sprzedaży rezerwowej,
– zmiany i sprecyzowania w obszarze umów, w tym umów dla gospodarstw domowych,
– zakres obowiązku sprzedaży na podstawie umowy z ceną dynamiczną,
– najistotniejsze zmiany w obszarze obowiązków sprzedawców, w tym nowe obowiązki informacyjne w obszarze zmiany sprzedawcy,
– zmiany w obszarze wstrzymania dostaw energii i ochrony odbiorcy.
– porównywarka ofert – zakres działania i obowiązku uczestników rynku.

3:15-14:00 Przerwa

14:00-15:30 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:
14:45-16:00 Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe:
A. Piaskownice regulacyjne – zakresu uprawnienia do działania na rynku z wyłączeniem prawa energetycznego.
B. Zmiany w obszarze koncesjonowania i opłat koncesyjnych – nowy zakres nakazania wykonywania działalności, rękojmia jako warunek uzyskania i posiadania koncesji,
C. Zmiany w obszarze możliwości nakazania przez PURE dalszego wykonywania
D. Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.
E. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych,
F. Przepisy przejściowe – od kiedy zmiany na rynku.

16:00-16:15 Podsumowanie, dyskusje i zakończenie szkolenia.

Prowadzący

Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu dwóch książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii – związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany