Zrównoważony rozwój – droga do sukcesu z Enterprise Europe Network

Zrównoważony rozwój – droga do sukcesu z Enterprise Europe Network
Fot. Łukasiewicz-WIT

Zrównoważony rozwój już dawno przestał być pustym sloganem i modą – stał się koniecznością! Obok cyfryzacji to jeden z kluczowych trendów kształtujących transformację przedsiębiorstw na naszych oczach, a GOZ i ESG to terminy, które już na stałe weszły do słownika nowoczesnych firm i ich kadr zarządzających.

W mniejszym lub większym stopniu zrównoważony rozwój biznesu będzie dotyczył potencjalnie każdego przedsiębiorstwa – również tego, który nie jest prawnie zobligowany do raportowania ESG czy wdrażania rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Agnieszka Ozimkowska z ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Jesteśmy największą na świecie siecią wspierającą rozwój firm z sektora MŚP, a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw to jeden z kluczowych obszarów, w którym świadczymy pomoc i doradztwo. Pomagamy bezpłatnie zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i wskazujemy potencjalne źródła finansowania transformacji energetycznej z funduszy oraz programów UE.

ESG w natarciu. Zrównoważony biznes jako przewaga konkurencyjna?

W Unii Europejskiej od stycznia 2023 roku za sprawą tzw. dyrektywy CSRD (sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) obowiązuje rozszerzony obszar ujawnień dotyczących działalności gospodarczej. Co to oznacza w praktyce? Oprócz aspektu finansowego, przedsiębiorstwa są zobowiązane do składania raportów z obszarów niefinansowych ESG (Environmental, Social, Governance), czyli środowiska naturalnego, społecznego oraz ładu korporacyjnego. Obowiązek raportowania jest wprowadzany stopniowo i w pierwszej kolejności obejmuje duże przedsiębiorstwa, zaś w zakresie MŚP – spółki giełdowe.

Obowiązek ujawniania informacji z obszarów ESG obejmie przedsiębiorstwa w kolejności:

 

Jeśli chodzi o zakresy, to Dyrektywa CSRD skupia się na poszczególnych obszarach:

 

Pamiętać należy jednak, że nawet podmioty nie objęte wprost obowiązkiem raportowania wg CSRD w pierwszych latach raportowania zrównoważonego, mogą zostać objęte nim pośrednio, dlatego, że wielu przedsiębiorców współpracuje na co dzień jako podwykonawcy lub dostawcy z podmiotami, które zostaną objęte nowym obowiązkiem – dodaje Bartosz Grzonka, przedstawiciel ośrodka EEN.

Dlatego warto mieć świadomość, posiadać wiedzę i zwracać uwagę na partnerów biznesowych, reagować na ich zapytania i wskazania, aby nie zostać wykluczonym z łańcucha dostaw/wartości. Warto też wiedzieć, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą zostać poproszone przez swoich dużych partnerów o informacje dotyczące przestrzegania praw człowieka i pracowniczych, o policzenie śladu węglowego w zakresie 1 i 2 dla produktów czy organizacji, plany redukcji emisji, podjęte działania w obszarze środowiskowym a także o politykę klimatyczną.

Zważywszy na powyższe, warto zapoznać się z bezpłatnymi usługami oferowanymi przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz-WIT, które pomogą Twojej firmie osiągnąć zrównoważony rozwój i zminimalizować ryzyka związane z raportowaniem ESG.

Ośrodek Enterprise Europe Network – jak skorzystać z naszego wsparcia na każdym etapie?

Enterprise Europe Network to globalna sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w internacjonalizacji. Jej głównym celem jest zapewnienie MŚP kompleksowych usług, które pozwolą im rozwijać ich potencjał i zdolności innowacyjne. Jednak to nie wszystko, co sieć ma do zaoferowania.

Ośrodki sieci działają na zasadach non-profit. Dzięki środkom unijnym i funduszom z budżetu państwa istnieje możliwość świadczenia kompleksowych usług w zakresie zrównoważonego rozwoju dla firm na każdym etapie rozwoju.

Warto przyjrzeć się bliżej usługom oferowanym przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz-WIT, zwłaszcza jeśli Twoja firma jest zainteresowana zrównoważonym rozwojem.

Nasze usługi z obszaru zrównoważonego rozwoju:

  1. Przedstawienie obowiązującego w UE standardu sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju zgodnego z Dyrektywą CSRD: Pomagamy Twojej firmie spełnić wymogi CSRD oraz dostosować się do standardów ESRS.
  2. Przygotowanie do wdrożenia systemu/ów zarządzania środowiskowego: Wdrażając systemy zarządzania środowiskowego, Twoja firma staje się bardziej ekologiczna i efektywna.
  3. Audyt dostawców zgodnie z wymogami Dyrektywy CSDD: Monitorujemy praktyki Twoich dostawców, zapewniając zrównoważone źródła zaopatrzenia.
  4. Doradztwo w zarządzaniu relacjami z interesariuszami: Budujemy skuteczne relacje z interesariuszami, co wpływa korzystnie na Twój wizerunek i konkurencyjność.
  5. Przegląd polityk przedsiębiorstwa i dostosowanie do Dyrektywy CSRD i ESRS: Pomagamy dostosować strategie i praktyki Twojej firmy do obowiązujących regulacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.
  6. Audyt firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju – podejście ESG – Pomagamy wskazać, na jakim etapie wiedzy i dojrzałości ESG jest Twoje przedsiębiorstwo.
  7. Obliczanie śladu węglowego – Pomagamy ustalić CO2 dla produktów lub organizacji, co możesz wykazać przed swoimi interesariuszami.

Współpraca i networking

Wspólnie z ponad 450 ośrodkami w sieci tworzymy bazę danych firm poszukujących partnerów zagranicznych, co stanowi doskonałą okazję do rozwoju międzynarodowych relacji biznesowych. Świetną okazją jest również uczestnictwo w organizowanych spotkaniach B2B. To doskonała okazja do nawiązywania kontaktów w branży energii odnawialnej.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz-WIT to nieocenione wsparcie dla każdej firmy, która dąży do zrównoważonego rozwoju i chce sprostać wyzwaniom oraz skorzystać z możliwości, jakie stwarza nowe środowisko biznesowe ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Zyskaj przewagę konkurencyjną i zainwestuj w przyszłość swojego biznesu, korzystając z doświadczenia i wiedzy konsultantów ośrodka Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz-WIT.

Zapraszamy do kontaktu:

een-centralpoland.pl

een@wit.lukasiewicz.gov.pl

+48 22 853 97 49

 

Łukasiewicz-WIT – materiał sponsorowany