RDOŚ nie zgodził się na budowę stopnia w Siarzewie

RDOŚ nie zgodził się na budowę stopnia w Siarzewie
Wizualizacja stopnia wodnego w Siarzewie. Fot. Energa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała negatywną decyzję dotyczącą budowy drugiego stopnia wodnego, który miałby powstać na Wiśle, na wysokości Siarzewa. Energa zapowiada odwołanie.

W odmowie wydania decyzji środowiskowej dla projektu o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych” bydgoski RDOŚ wskazuje na jego zdaniem potencjalnie negatywny wpływ na obszary objęte programem Natura 2000 czy niespełnienie wymogów określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, a także w ustawie Prawo wodne.

Po negatywnej decyzji bydgoskiego RDOŚ inwestor może odwołać się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Energa takie odwołanie złoży.

REKLAMA

W oświadczeniu wysłanym do Gramwzielone.pl rzecznik Energi Beata Ostrowska informuje: – W naszej ocenie złożona dokumentacja środowiskowa i formalno-prawna gwarantowała pełną zgodność inwestycji z wymogami prawa polskiego i unijnego. Tym bardziej, że powstała na bazie gruntownej i kompleksowej  inwentaryzacji przyrodniczej i zakładała niespotykaną dotąd na tak wielką skalę rekompensatę środowiskową. Projekt wypełnia też nadrzędny cel publiczny,  jakim jest ochrona przeciwpowodziowa regionu Pomorza i Kujaw, który od lat zmaga się z tym problemem.

Nasze stanowisko dotyczące dalszych działań będziemy mogli przedstawić po przeanalizowaniu uzasadnienia RDOŚ. Energa oczywiście złoży odwołanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

REKLAMA

Przy stopniu w Siarzewie Energa planuje budowę elektrowni wodnej o mocy około 80 MW. Prognozowana wartość produkcji energii to 300 – 450 GWh, przy czym ilość wytworzonej energii zależałaby od występujących w danym roku opadów. W latach suchych, jak rok 2015, przepływy Wisły są znacznie poniżej średnich, zatem produkcja energii byłaby mniejsza.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożył jako pełnomocnik prezydenta Włocławka dyrektor projektu „Wisła” Janusz Granatowicz.

– Największą korzyścią z budowy nowego stopnia w Siarzewie jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa zapory we Włocławku. Obecne ryzyko braku stabilności zapory, a co za tym idzie, zagrożenie dla doliny Dolnej Wisły, wynika z obniżenia poziomu wody dolnej poniżej wartości przewidzianych w projekcie. Trzeba podkreślić, że zakończony remont stopnia we Włocławku tego stanu nie zmienia. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Włocławka, konieczne jest podparcie go cofką stopnia zlokalizowanego niżej. Jest to jedyny sposób, który docelowo rozwiąże ten problem. Budowa stopnia piętrzącego oznacza powstanie różnicy poziomów, którą należy wykorzystać do produkcji prądu – informował w wywiadzie dla portalu Gramwzielone.pl Janusz Granatowicz.

Koszt całej inwestycji Energa szacuje na 3,5 mld zł, z czego koszt części energetycznej wyniósłby ok. 25 proc. tej sumy.

Stopień Siarzewo, podobnie jak ten istniejący już we Włocławku, to element większego projektu Kaskady Dolnej Wisły. Więcej na ten temat w wywiadzie z dyrektorem projektu Wisła na Gramwzielone.pl: Kaskada na Wiśle – spektakularny plan dla polskiej energetyki i gospodarki

gramwzielone.pl