Dofinansowanie na OZE w Wielkopolsce na początku 2011r.

Na początku 2011 roku w województwie wielkopolskim będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty związane z energią odnawialną. Środki udostępni WFOŚiGW w Poznaniu. {więcej}

Wielkopolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na inwestycje związane z produkcją zielonej energii. Zainteresowani mogą składać wnioski w siedzibie funduszu do 31 stycznia.

Dla beneficjentów do podziału jest w sumie 35 mln zł, a do konkursu zostaną zakwalifikowane projekty, których wartość mieści się w przedziale 500 tys. zł do 10 mln zł.

REKLAMA

Jeśli chodzi o charakter zgłaszanych projektów, w grę wchodzą inwestycje mające na celu: produkcję energii cieplnej z biomasy w instalacjach o maks. mocy 20 MWt, wytwarzanie energii w skojarzeniu przy wykorzystaniu biomasy w jednostkach o mocy do 3 MWe, produkcję energii z biogazu i przy wykorzystaniu źródeł geotermalnych, a także – budowę farm wiatrowych o mocy do 10 MWe, elektrowni wodnych do 5 MWe oraz instalacji pomp ciepła, fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

REKLAMA

Beneficjenci otrzymają pożyczkę w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych projektu, której oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 3 proc. w skali roku.

WFOŚiGW w Poznaniu informuje, że przedstawi listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania do 30 kwietnia 2011r.

Więcej informacji o konkursie oraz wnioski potrzebne do przygotowania dokumentacji konkursowej dostępne są na stronie www.wfosgw.poznan.pl.

gr