Spółki energetyczne i węglowe pod nadzór ME. Senat bez obiekcji

Spółki energetyczne i węglowe pod nadzór ME. Senat bez obiekcji
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu RP.

Parlament szybko proceduje zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, która przekazuje nadzór nad spółkami energetycznymi, paliwowymi i węglowymi Ministerstwu Energii. Po przyjęciu nowelizacji przez posłów, w piątek poparli ją bez wnoszenia poprawek senatorowie. 

Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Przepisy ustawy zostały znowelizowane w związku z utworzeniem nowego działu administracji rządowej – energia oraz urzędu Ministra Energii.

Jak informuje Kancelaria Senatu, celem nowelizacji jest umożliwienie sprawnego zarządu nad przebiegiem procesów energetycznych i w związku z tym od 1 kwietnia 2016 roku wykonywanie uprawnień nadzorczych przysługujących dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa nad spółkami energetycznymi  wymienionymi w ustawie przeniesiono do ministra właściwego do spraw energii.

REKLAMA
REKLAMA

Ustawa przewiduje, że od 1 kwietnia 2016 r. pod nadzór ministra energii trafią spółki energetyczne: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia, od 1 lipca br. – spółki paliwowe: m.in PKN Orlen, Lotos, Naftoport oraz Siarkopol Gdańsk. Nadzór obejmie też Towarzystwo Finansowe Silesia oraz spółki zależne. Minister energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce.Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przejmie uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazu i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń S.A.”.

Kancelaria Senatu dodaje, że nowela wprowadza zmiany w 26 ustawach, m.in. w Prawie energetycznym, Prawie o ruchu drogowym, Prawie atomowym, Prawie ochrony środowiska, ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawie o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, o biokomponentach i biopaliwach ciekłych czy też ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

gramwzielone.pl