RWE Stoen sprawdził warszawską sieć energetyczną

RWE Stoen sprawdził warszawską sieć energetyczną
Fot. RWE

RWE Stoen Operator podsumowuje doświadczenia dotyczące pierwszego w Polsce systemu do wzdłużnego pomiaru temperatury linii kablowych 110kV. – Wykonane po raz pierwszy w Polsce pomiary za pomocą systemu Valcap pozwalają na wyznaczenie newralgicznych miejsc na trasie linii kablowych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla klientówinformuje RWE Stoen Operator.

W 2011 roku, po raz pierwszy w Polsce, uruchomiono w RWE Stoen Operator system Valcap, służący do wzdłużnego pomiaru temperatury linii kablowych 110kV. Pierwsza instalacja w Warszawie obejmowała dwie linie kablowe 110kV, wybudowane w 2010 roku: RPZ Powiśle – RPZ Stadion i RPZ Stadion – RPZ Wschodnia.

Układ pozwala na precyzyjny pomiar wzdłużnego rozkładu temperatury, z rozdzielczością do 1m. Układ pomiarowy wykorzystuje do tego celu światłowód umieszczony w żyle powrotnej kabla 110kV. Po okresie kilkuletniej eksploatacji linii i samego systemu Valcap, w RWE Stoen Operator wykonane zostały pierwsze oceny i analizy eksploatacyjno-ruchowe.

REKLAMA
REKLAMA

Od 2012 roku wszystkie nowobudowane linie 110kV w RWE Stoen Operator wykonywane są z użyciem kabli ze zintegrowanym światłowodem w swojej konstrukcji, służącym do pomiaru temperatury, dzięki czemu będą mogły zostać objęte systemem pomiarowym. Stosowanie linii kablowych, w których możliwy jest pomiar wzdłużnego rozkładu temperatury przynosi wiele korzyści. Wśród najważniejszych należy wymienić możliwość wykorzystania dynamicznej obciążalności linii oraz zwiększenie jej przepustowości w związku z podwyższoną obserwowalnością parametrów kabli WN. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy z przyczyn ruchowych lub awarii na sieci 110kV, należy zmienić układ pracy i dociążyć wybrane linie wysokiego napięcia. Dzięki zastosowaniu systemu Valcap, RWE Stoen Operator zebrał też wiele danych oraz doświadczeń, które wykorzystujemy przy ustalaniu wytycznych do projektowania i budowy nowych linii kablowych WN – podsumował Janusz Jakubowski, inicjator pierwszej instalacji systemu, ekspert RWE Stoen Operator w dziedzinie linii kablowych wysokiego napięcia.

Jak informuje RWE Stoen Operator, wykorzystanie pomiarów pozwala na wyznaczenie newralgicznych miejsc na trasie linii kablowych, wymagających największej uwagi służb odpowiedzialnych za ich eksploatację. Miejscowe zmiany temperatury mogą sygnalizować pojawienie się zagrożenia dla linii (np. odsłonięcie linii przy prowadzeniu prac ziemnych). Wiedza ta pozwala zweryfikować dokładność obliczeń obciążalności, a także uzyskać dokładne informacje dotyczące parametrów termicznych gruntu i rozmaitych osłon stosowanych przy budowie. Wzrost obciążalności linii przekłada się na wzrost efektywności wykorzystania majątku sieciowego, a możliwość monitoringu linii zapewnia jeszcze wyższe bezpieczeństwo dostaw energii dla klientów RWE Stoen Operator.

Zastosowanie systemu Valcap ma szereg zalet, które przekonały nas do stosowania w RWE Stoen Operator tego rozwiązania w liniach kablowych WN. Myślimy jednak o wykorzystaniu tego innowacyjnego systemu również w innym celu. W sieciach kablowych istotnym problemem są uszkodzenia infrastruktury elektroenergetycznej w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Obecnie rozważamy wykorzystanie światłowodów w kablach do identyfikacji drgań, co mogłoby pozwolić na podejmowanie działań prewencyjnych w przypadku wykrycia robót budowlanych w pobliżu linii i uniknąć w ten sposób uszkodzeń, czy awaryjnych wyłączeń – wyjaśnia Robert Stelmaszczyk, prezes RWE Stoen Operator.

RWE Stoen Operator / red. gramwzielone.pl