Ponad 161 mln zł straty Enei za 2015

Ponad 161 mln zł straty Enei za 2015
Enea press

W ubiegłym roku koncern energetyczny Enea pogorszył swoje wyniki finansowe względem danych z 2014 r., notując za 2015 r. stratę operacyjną w wysokości 161,1 ml zł.

Przychody ze sprzedaży netto Enei wyniosły w ubiegłym roku 9,84 mln zł i były nieznacznie niższe niż w 2014 r., gdy wyniosły 9,85 mln zł.

W ubiegłym roku Enea odnotowała stratę operacyjną na poziomie 161,1 mln zł wobec zysku operacyjnego 1,18 mln zł w roku 2014 r. W ujęciu netto strata w 2015 r. wyniosła natomiast 398,8 tys. zł wobec zysku 909,1 tys. zł w roku 2014 r.

REKLAMA
REKLAMA

W ubiegłym roku znacząco wzrosła wartość zobowiązań Enei. Zobowiązania długoterminowe na koniec 2015 r. wzrosły do 8,45 mld zł wobec 4,19 mld zł na koniec 2014 r. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych odnotowano wzrost z 1,85 mld zł na koniec 2014 r. do 2,4 mld zł na koniec 2015 r.

Szczegółowe wyniki finansowe Enei za 2015 r. znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dostępnym pod tym linkiem.

gramwzielone.pl