Średnia cena energii na rynku konkurencyjnym za 2015

Średnia cena energii na rynku konkurencyjnym za 2015
Fot. net-efekt, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2015 rok, a także średnią cenę sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym dla IV kwartału 2015 r.

URE poinformował, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2015 r. wyniosła 169,99 zł/MWh. Średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w 2014 r. wynosiła tymczasem 163,58 zł/MWh. Ta cena jest obliczana na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne.

URE podał też, działając zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 r. Ta cena wyniosła 167,36 zł/MWh.

REKLAMA
REKLAMA

Algorytm obliczania obu w/w cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

gramwzielone.pl