Projekt zmiany Prawa energetycznego. Bliżej liberalizacji rynku gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Bliżej liberalizacji rynku gazu
Fot. dbgg1979, flickr cc

Alternatywni sprzedawcy gazu ziemnego czekają na rozwój liberalizacji rynku. Nadzieją okazał się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie interwencji państwa odnośnie obowiązku stosowania cen gazu zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki dla klientów przemysłowych. Reakcją rządu jest projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, który zakłada stopniowe odchodzenie od regulacji w obrocie gazem aż do całkowitego uwolnienia rynku od roku 2024.

– Uwolnienie obrotu gazem stworzy podstawy do budowy rzeczywistego konkurencyjnego rynku. Będzie to korzystna sytuacja zarówno dla spółek obrotu takich jak EWE jak i odbiorców – mówi prezes zarządu EWE Dariusz Brzozowski. – To niewątpliwie działanie w bardzo dobrym kierunku. Obecnie, gdy z jednej strony mamy giełdę gazu, a z drugiej regulatora zatwierdzającego ceny, możliwości rozwoju dla uczestników rynku są ograniczone. Powoduje to też dużą niepewność i generowanie dodatkowych ryzyk – dodaje.

REKLAMA

EWE ocenia, iż, mając na względzie fakt, że nie jest to pierwsza próba wskazania harmonogramu uwolnienia rynku gazu, ale chyba pierwsza, która rozstrzyga tę kwestię w formie ustawy, należy oczekiwać jej uchwalenia i wejścia w życie. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej – zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmiany ustawy – utrzymuje jeszcze regulacje cen gazu w pełnym zakresie. Mimo podejmowanych prób, tworzenia map drogowych uwolnienia rynku, żadne z działań nie zakończyło się sukcesem.

REKLAMA

– Należy sobie życzyć, aby proces legislacyjny przebiegł sprawnie i zgodnie z projektem, zmiana ustawy z dniem 1 kwietnia 2017 weszła w życie jako obowiązujące prawo uwalniając rynek gazu w naszym kraju – komentuje Dariusz Brzozowski.

red. gramwzielone.pl