DM Consus podnosi prognozę ceny EUA do ponad 6 euro

DM Consus podnosi prognozę ceny EUA do ponad 6 euro
Fot. Paul J Everett, flickr cc

Prognoza średniej ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) w drugim kwartale 2016 r. wynosi 6,02 euro. Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są: obowiązek rozliczenia emisji z 2015 r. (czynnik stabilizacyjny), zdecydowane wybicie ceny z trendu bocznego (czynnik wzrostowy) oraz wzrost cen energii elektrycznej (czynnik wzrostowy) – informuje Dom Maklerski Consus S.A.

Niewiele czasu pozostało instalacjom do rozliczenia emisji za 2015 r. Do końca kwietnia czynnik popytowy wywierał znaczny wpływ na wzrost wyceny jednostek. Na początku maja na stronie Komisji Europejskiej zostanie opublikowany raport dotyczący liczby umorzonych uprawnień. Dane te będą potwierdzeniem rzeczywistego stanu emisji dwutlenku węgla w tym okresie. W kolejnym miesiącu należy spodziewać się zmniejszenia handlowanego wolumenu, a co za tym idzie spadku zmienności cen.

REKLAMA

Podczas sesji, która odbyła się 21 kwietnia br., ceny jednostek EUA wybiły się z trwającego od ponad dwóch miesięcy trendu bocznego. Skala wzrostu cen oraz wolumen obrotu towarzyszący ostatnim dniom kwietnia jednoznacznie wskazuje na odbudowywanie się trendu wzrostowego jednostek EUA.

REKLAMA

Znaczące wzrosty cen na rynku ropy naftowej i energii elektrycznej stanowią, obok czynnika sezonowego, jakim jest obowiązek umorzenia uprawnień, istotny czynnik wzrostowy dla europejskiego rynku carbon. Notowania ropy zyskały od osiągnięcia minimum cenowego, 20 stycznia br., już 72-procentowe odbicie, a kontrakt roczny Cal-17 na energię elektryczną w Niemczech wzrósł od odnotowania dołka cenowego z 11 lutego br. o blisko 26 procent.

Dom Maklerski Consus