Nowelizacja ustawy o OZE już w Sejmie: PO za taryfami gwarantowanymi, PiS przeciwko

W lutym 2015 r. podczas głosowania ustawy o OZE Platforma Obywatelska głosowała przeciwko preferencyjnym zasadom inwestowania w mikroinstalacje OZE. PiS głosował wówczas za taryfami gwarantowanymi. Dzisiaj role się odwracają. Blokująca wcześniej rozwój energetyki obywatelskiej Platforma Obywatelska broni przyjętych w ustawie o OZE taryf gwarantowanych, które chce teraz usunąć PiS, a przeciwko którym sama głosowała rok temu. Przeciwko usunięciu z ustawy o OZE taryf gwarantowanych występuje także Nowoczesna i PSL. Przeciwko taryfom gwarantowanym występuje – podobnie jak wcześniej Ministerstwo Gospodarki kierowane przez ministra Janusza Piechocińskiego – pełniące teraz obowiązki tego resortu w kwestii OZE – Ministerstwo Energii.

E. Malik

Procedowanie projektu ustawy o OZE rozpoczęła posłanka PiS Ewa Malik, która pełni jednocześnie przy tym projekcie rolę posła sprawozdawcy, wprowadza narzędzia do sterowania miksem energetycznym, rozdziela rolę prosumenta od producenta energii, oraz rozszerza definicję prosumenta.

REKLAMA

Wporwadzenie przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania energii w mikroinstalacjach, przy założeniach że takie działania nie będą nakierowane na osiąganie zysków.

Redukcja obowiązków informacyjnych

Abolicja dla wytrówrców obowiązek informacyjny, prawa konsumenckie

Technologie stabilne, promocja biomasy

Usuwam przede wszystkim wątpliwości prawne i interpretacjne

Obecny mechanizm dla prosuementów jest oparty na dystrybuowaniu pomocy publicznej, dlatego propozycja innego mechanizmu

Nowy system będzie prowadzić do rozwoju tego segmentu rynku OZE bez kosztów dla innych odbiorców / niewspółmierne obciążenia finansowe

94 mln zł dla 25% z 800 MW , całość to koszt około 400 mln zł. – takie byłyby koszty wsparcia w pierwszym roku w systemie taryf gwarantowanych

Warto zauważyć, że lutym ubiegłego roku, podczas głosowania nad ustawą o OZE Prawo i Sprawiedliwość poparło wprowadzenie do ustawy o OZE taryf gwarantowanych, a przyjmując grudniową nowelizację ustawy o OZE posłowie tej partii zapewniali, że ta nowelizacja jedynie odracza wprowadzenie taryf gwarantowanych o pół roku.

Marek Suski

Ponieważ zrealizowaliśmy dotychczasowy celu udziału OZE w polskim miksie energetycznym

Przyszedł czas, aby skończyć kolokwialnie mówiąc z wolną amerykanką

Szereg rozwiązań porządkujących i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w postaci klastrów. – nowa filozofia energetyki społecznej

Koneiczność nowej polityki wobec OZE, który wyelimuje wady rynku i doprowadzi do urynkowienia energetyki odnawialnej

Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska

Niespójna logicznie i brak celu proponowanych regulacji,

– ta ustawa to kolejny zamach na odnawialne źródła energii, koniec marzeń o powszechnej energetyce obywatelskiej / kolejna demonstracja lekceważenia dla regulacji wspólnotowych obowiązujących nas na skutek dobrowolnej, popartej referendum akcesji do Unii Europejskiej /

PO wnosi o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu /

Mówiąc o argumentach polityków PiS posłanka Lenartrowicz oceniła: rozumiem, że ta rewolucja semantyczna przeszła również tą logiczną /

Procesy realizowane w energetyce powinny być transparentne i opierać się na rzetelnych analizach

Nawiązała przy tym do odbywającej się dzień wcześniej w Sejmie debaty nt. ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, określając ją jako „popis demagogii i przesądów”.

Podkreśliła, że to kolejny projekt ustawy – po ustawie antywiatrakowej – który nie przeszedł konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a także nie zawierający oceny skutków regulacji.  / uzasadnienie lakoniczne i nie odnosi się do wszystkich najważniejszych zmian.

Przypomniała, że PiS usuwa z ustawy o OZE taryfy gwarantowane mimo, że PiS głosował za ich przyjęciem. Warto dodać, że w tamtym głosowaniu Platforma Obywatelska zagłosowała przeciwko taryfom gwarantowanym, które miały być podstawą do budowania w Polsce energetyki obywatelskiej.

Podczas wczorajszej debaty w Sejmie zwrócił uwagę brak aktywności  głównego eksperta PO w kwestii energetyki, czyli posła Andrzeja Czerwińskiego, który rok temu, jako przewodniczący sejmowej komisji ds. energetyki mocno blokował przyznanie wsparcia dla najmniejszych producentów zielonej energii w postaci taryf gwarantowanych.

Posłanka Lenartowicz oceniła, że nowe zasady – proponowane przez PiS w miejsce taryf gwarantowanych – oznaczają, że to nie państwo będzie wspierać obywateli, ale obywatele państwo.

Wskazała, że systemu upustów jest nieznany w Unii Europejskiej. Zaznaczyła, że okres objęcia proponowanymi zasadami rozliczeń ma wynieść tylko 10 lat, podczas gdy w przypadku innych mechanizmów przewiduje się 15 lat.

Nie przedstawiono żadnych wyliczeń i danych kosztów – Tym samym nie wiadomo, czy proponowana regulacja gwarantuje zwrot z inwestycji czy stratę finansową.

Za najbardziej bulwersujące posłanka PiS uznała wprowadzenie opłaty przejściowej, która – jak zauważyła posłanka PO – nie ma związku z odnawialnymi źródłami energii, a „będzie wprowadzała dodatkowy podatek dla polskich rodzin”.

Norbert Obrycki – propozycja uniemożliwia stworzenie przez przeciętnego Polaka ekonomicznie uzasadnionego biznesplanu inwestycji w mikroinstalację

Bez taryf gwarantowanych nie będzie inwestycji w produkcję urządzeń OZE / w związku z tym brak w ustawie widocznych korzyści gospodarczych i podatkowych

Inwestycje prosumenckie rozwinęły się tylko tam, gdzie były taryfy gwarantowane, a nikt w Europie nie ma doświadczeń z systemem upustów. Ocenił ponadto, że energetyka prosumencka nie rozwinie się, jeśli będzie skrępowana wymogiem wytwarzania energii wyłącznie na własne potrzeby.

Tomasz Piotr Nowak – forsowanie ustawy bez znajomości skutków swoich ustaleń i „pójście w wielkie ryzyko”. Energia z OZE może podrożeć na skutek nowej konstrukcji systemu aukcyjnego – Pytał jaki ME planuje miks OZE i ile będzie w nim współspalania „załatwiającego problem zielonej energii”?

Krzysztof Sitarski z klubu Kuki’15 w swoim oświadczeniu zreferował regulacje, które znalazły się w projekcie nowelizacji, swoją uwagę skupiając na potrzebie doprecyzowania definicji instalacji modernizowanej. Ocenił, że jego klub popiera jego dalsze procedowanie, jeśli zostaną uwzględnione „pewne” poprawki.

Zbigniew Gryglas, Nowoczesna

REKLAMA

Brak rzetelnych analiz i brak konsultacji społecznych, obejęcie wymogów OSR i konsultacji przez projekt poselski

– Ustawa oznacza praktycznie koniec rozproszonej energetyki obywatelskiej. (…) Autorski system ministerstwa energii, jest wiele wątpliwości jak ma ten system funkcjonować. Niekorzystne srócenie wsparcia do 10 lat

Korzystne elementy to rozszerzenie katalogu prosumentów. Dobra zmiana to również wprowadzenie instalacji hybrydowych, biomasa lokalna, Pozytywne wprowadzenie klastrów,

Powrót do współspalania i dużych elektrowni wodnych,

Wprowadzenie parapodatku poprzez zwiększenie ponad dwukrotne opłaty przejściowe, nie jest jasne jaki był tego cel

Mirosław Suchoń z Nowoczesnej – Istotą prawa, które jest stanowione, powinno być stabilność – odniósł się do sytuacji, gdy rynek zaczął się przygotowowyać – nie będzie sprzyjało zaufaniu do Wysokiej Izby

Jak autorzy ustawy szacują ryzyko związane z możliwością niezaakceptowania zmian ustawy o OZE przez Komisję Europejską

Mieczysław Kasprzak

Poseł PSL najwyraźniej występował przeciwko odroczeniu wprowadzenia taryf gwarantowanych przez przyjętą w grudniu nowelizację ustawy o OZE.

Rozwój energetyki odnawialnej nie odbędzie się bez wsparcia,

Antysystem, antywsparcie, ogólniki, które o niczym nie świadczą, a diabeł tkwi w szczegółach. – Brak sensownego okresu zwrotu, które przy niższych współczynnikach w systemie upustów określił na 40 lat,

Ta ustawa w takiej wersji nie zafunkcjonuje, jest niespójna,

PSL wnioskował o odrzucenie całego projektu – potrzebne poprawki w obowiązującym prawie, są już pewne doświadczenia.

Zapowiedział zaproponowanie wysłuchania poselskiego

Próba udowodnienia, że korzystniejsze dla energetyki odnawialnej będzie współspalanie. System upustów to wsparcie państwa przez obywateli.

Mieczysław Baszko z PSL – co z zielonymi certyfikatami – brak żadnych rozwiązań i naruszenie praw nabytych inwestorów, poprzez zmniejszenie obowiązku OZE, ceny zielonych cert spadną

Co z notyfikacją?

Koło poselskie Wolni i Solidarni / Ireneusz Zyska.

Realne nie wypełnienie przez Polskę celu OZE na 2020 r. Transfery statystyczne mogą kosztować około 8 mld zł / albo kary finansowe KE.

Odpowiedzi na pytania posłów udzielił wczoraj w Sejmie wiceminister energii Andrzej Piotrowski

Wsparcie 10 lat , w aukcji „do” 15 lat, czyli brak gwarancji na 15 lat, to ma być ogłaszane w momencie ogłaszania aukcji – wcześniej inwestorzy nie będą jednak mieć tej wiedzy.

Komentując zasadność inwestycji w mikroinstalacje według zasad proponowanych przez Ministerstwo Energii, wiceminister energii stwierdził, że „nie mówimy o opłacalności w sensie gospodarczym, ale mówimy o zainteresowaniu konsumenta poczynieniem tego typu wydatku”.

– Wyszliśmy z założenia, że skoro działalność prosumencka nie jest działalnością biznesową, to nie możemy jej rozpatrywać w tej samej kategorii jak przedsiębiorców.

– nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna zaczęła taką działalność gospodarczą, a może skorzystać z uproszczonych sposobów inwestowania.

– Chodzi o wsparcie pewnych inicjatyw społecznych, waga społeczna trudna do zmonetyzowania,

Dodatkowy podatek na KDT działalność OZE powoduje, że wypadają inne źródła energii i dlatego system energetyczny trzeba do tego dopasować. KDT to instrument potrzebny na pokrycie kosztów inwestycji w energetyce, ale nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu – to ma być określone w polityce energetycznej, która jest konsultowana.

Odnosząc się do systemu taryf gwarantowanych ocenił, że promowane przez ten system indywidualne podejście nie kreuje wartościowych społecznie postaw.

Ocenił, że to, że w Polsce jest 20 MW mikroinstlaacji oznacza, że wcześniej nie było dobrych instrumentów wsparcia, które w jego opinii „wspierały wyłącznie rozwijaniu technik sprzedażowych instalatorów”, a nie ruchu społecznego.  – Tworzymy sytuację, która pozwoli na ochronie środowiska, a nie o tym, co się komu opłaca – ocenił.

Nadpodaż certyfikatów

Nawis certyfikatów – struktura zarządzania kapitałowego” zdecydowała o nadpodaży, a nie współspalanie

Prosumentowi regulacje się nie zmienią, może korzystać, ale nie musi i z czasem może wyjść. Natomiast w aukcjach są zobowiązania kontraktowe i trzeba je wypełnić.

Co z notyfikacją i URE

Z URE jest ME w kontakcie, ale to nie URE tworzy politykę energetyczną, konsultowano m.in. kwestię organizacji aukcji

Zapewnił, że w kolejnych miesiącach ustawa o OZE będzie uzupełniana.

W kwestii prosumentów i działalności gospodarczej skomplikowany obszar fiskalny, dlatego na razie ich wykluczono, ale to może zostać doprecyzowane w kolejnych nowelizacjach.

 

Transmisja debaty na temat ustawy o OZE podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu (od godz. 16.36).

<img class=”MyIframe” id=”videoPlayerFrame” width=”912″ height=”600″ src=”http://r.dcs.redcdn.pl/webcache/sejm-embed/Sejm8.nsf/VideoFrame.xsp/1D85FDD511B84B81C1257FB70020D17E” frameborder=”0″ allowfullscreen></img class=”MyIframe” >