Greenpeace: nowelizacja może pogłębić patologie narosłe w sektorze OZE

Greenpeace: nowelizacja może pogłębić patologie narosłe w sektorze OZE
Fot. Oregon DOT, flickr cc

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Greenpeace ocenia, że wprowadzane właśnie zmiany w ustawie o OZE mogą „pogłębić patologie narosłe w sektorze energetyki odnawialnej i zahamować jej rozwój w Polsce” i wytyka autorom nowelizacji ustawy o OZE zwiększenie wsparcia dla współspalania oraz wpisanie do niej i jednocześnie zwiększenie tzw. opłaty przejściowej.

W komentarzu do przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE Greenpeace przypomina, że w efekcie z ustawy znikną taryfy gwarnatowane, czyli stałe, preferencyjne stawki za sprzedaż energii z dowowych mikroinstalacji, natomiast w ich miejsce wprowadza się system opustów, zgodnie z którym za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci prosument będzie mógł otrzymać rabat na kupowaną energię.

Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą korzystać z rabatu w wysokości 80 proc. na kupno energii, a posiadaczom instalacji o mocy między 10 a 40 kW będzie przysługiwać rabat w wysokości 70 proc.

REKLAMA

– System taryf gwarantowanych, przyjęty w ubiegłym roku głównie dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości, był systemem umożliwiającym zakup przydomowych mikroinstalacji również osobom mniej zamożnym. Rabat na energię dla prosumentów znacząco sytuacji nie poprawi. Mechanizm ten będzie faworyzował osoby zamożne. Zyskają głównie koncerny energetyczne, które będą odsprzedawać uzyskaną za darmo energię. Propozycje zawarte w projekcie będą hamować rozwój rozproszonej energetyki opartej na OZE – powiedziała Anna Ogniewska, ekspertka Greenpeace ds. energetyki odnawialnej.

REKLAMA

Zastrzeżenia Greenpeace budzi rozszerzenie wsparcia dla współspalania węgla z biomasą. Greenpeace przypomina, że Komisja Europejska rozpatruje skargę na niewłaściwe stosowanie pomocy publicznej i nadmiernego wsparcia dla współspalania. W latach 2007-2012 do koncernów energetycznych wpłynęło z tego tytułu ponad 7,4 mld zł.

– Eksperci twierdzą, że z tej kwoty ok. 5 mld zł nie miało uzasadnienia ekonomicznego. Jeżeli Komisja uzna zasadność zarzutów w tym zakresie, na Polskę mogą zostać nałożone znaczące kary za naruszenie zasad konkurencji – czytamy w komentarzu Greenpeace.

Greenpeace wskazuje ponadto na problematyczne zapisy nowelizacji ustawy o OZE dotyczące podwyższenia tzw. opłaty przejściowej, która z założenia miała stanowić rekompensatę dla zakładów energetycznych za rozwiązanie kontraktów długoterminowych i zgodnie z założeniami miała ulegać obniżeniu, by z czasem zniknąć, ale teraz – poprzez wdrożenie nowelizacji ustawy o OZE – ulegnie ona zwiększeniu. Dla gospodarstw domowych opłata wzrośnie z 3,87 zł do 8 zł brutto miesięcznie.

– Ubiegłoroczne analizy dowodziły, że wprowadzenie systemu taryf gwarantowanych może podwyższyć rachunki gospodarstw domowych o ok. 40-50 groszy miesięcznie. Zdaniem przedstawicieli ministerstwa energii ta kwota zbyt obciążyłaby rachunki obywateli za energię. Jednocześnie ministerstwo nie widzi problemu w tym, by nasze rachunki wzrosły o 4 zł miesięcznie. Prawo i Sprawiedliwość odwróciło się plecami do polskich rodzin i udowodniło, że przedkłada interesy koncernów energetycznych nad dobro polskich rodzin. To jest prawo, ale nie sprawiedliwość – dodała Anna Ogniewska.

red. gramwzielone.pl