Statystyki zmian sprzedawcy energii za kwiecień

Statystyki zmian sprzedawcy energii za kwiecień
Fot. Energa

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Urząd Regulacji Energetyki, liczba odbiorców z grupy taryfowej A,B,C według stanu na koniec kwietnia 2016 r. zwiększyła się od końca 2015 r. o 6,7 proc., a liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wzrosła o 6,15 proc.

URE podaje, że liczba tzw. odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C według stanu na koniec kwietnia 2016 r. wyniosła 169 280, a więc zwiększyła się od końca 2015 r. o 10 684, co stanowi wzrost o 6,7 proc..

REKLAMA

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych według stanu na koniec kwietnia 2016 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 415 415, a więc zwiększyła się od końca 2015 r. o 24 064, co stanowi wzrost o 6,15 proc.

REKLAMA

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C w marcu 2016 r. wyniosła 773, natomiast w kwietniu 2016 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 761. Natomiast w grupie taryfowej G w marcu 2016 r. przeprowadzono 4 347 zmian sprzedawcy, a w kwietniu 2016 r. liczba ta wyniosła 4 683.

red. gramwzielone.pl / URE