Zarząd NFOŚiGW wylicza błędy poprzedników

Zarząd NFOŚiGW wylicza błędy poprzedników
Gramwzielone.pl (c)

Na zorganizowanej wczoraj konferencji prasowej przedstawiciele zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazywali na  błędy  ich zdaniem – popełnione przez poprzedni zarząd NFOŚiGW.

W ocenie obecnego zarządu Funduszu, NFOŚiGW stracił prawie 5 mln zł na skutek nieuzasadnionego zerwania umowy w sprawie geotermii toruńskiej. Jako dodatkowy błąd obecny zarząd ocenia przyznanie 1,6 mld zł w formie bezzwrotnych dotacji – jak to ujmuje – koncernom międzynarodowym i najbogatszym firmom.

Wypłacenie odszkodowania dla Fundacji Lux Veritatis za zerwanie umowy dofinansowania nie zakończyło działań NFOŚiGW w tej sprawie. W połowie maja br. Fundusz złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o podejrzeniu przestępstwa nadużycia przesz poprzedni Zarząd NF w tej sprawie.

REKLAMA

Geotermia toruńska nie jest jednak jedynym – jak określa się w komentarzu NFOŚiGW – „bulwersującym” tematem dotyczącym błędnych decyzji poprzedniego Zarządu NFOŚiGW. W opinii obecnego zarządu NFOŚiGW niedopuszczalne było także „przyznawanie środków publicznych w formie dotacji koncernom międzynarodowym i najbogatszym firmom”.

REKLAMA

Na wczorajszej konferencji prasowej przedstawiciele Funduszu wyliczyli, że w latach 2008-2015 NFOŚiGW podpisał 91 umów dotacyjnych i 13 umów pożyczkowych z podmiotami znajdującymi się na liście 100 największych podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Łączna kwota udzielonych dotacji to ok. 1.043 mln zł i ok. 623 mln pożyczek.

Umowy dotacyjne dla ww. dużych podmiotów finansowane są przez Narodowy Fundusz m.in. z tzw. „funduszu podstawowego”. Środki na funduszu podstawowym pochodzą z wpływów z opłat i kar środowiskowych i zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mogą być przeznaczane na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Z funduszu podstawowego finansowana jest np. budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba, na którą Narodowy Fundusz wydatkował w latach 2011-2015 prawie 844 mln zł dotacji. Stan wolnych środków na funduszu podstawowym na koniec 2015 r. to jedynie 366 mln zł – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.

NFOŚiGW wskazuje, że współfinansowanie dotacjami z funduszu podstawowego jest zasadne w przypadku pomiotów gospodarczych, które nie posiadają środków własnych na realizację koniecznych przedsięwzięć proekologicznych, natomiast podmioty posiadające znaczne środki własne powinny otrzymywać z Narodowego Funduszu pożyczki.

Fundusz jednocześnie zapewnia, że zasada ta będzie stosowana w okresie realizacji przedsięwzięć współfinasowanych ze środków UE
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a środki NFOŚiGW będą służyły współfinansowaniu projektów w ramach zapewnienia tzw. wkładu krajowego.

gramwzielone.pl