K. Tchórzewski: celem zwiększenie dyspozycyjności mocy z OZE

K. Tchórzewski: celem zwiększenie dyspozycyjności mocy z OZE
Minister energii Krzysztof Tchórzewski. Fot. Ministerstwo Energii

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas odbywającej się w weekend konferencji poświęconej rozwojowi mikroźródeł OZE powiedział, że celem nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej ma być zwiększenie pewności dostaw energii. Służyć temu ma wpisanie do nowelizacji ustawy o OZE, którą w tym miesiącu przyjął Sejm, regulacji dotyczących tworzenia spółdzielni i klastrów energetycznych, a także przewidziana przez tą nowelizację reorganizacja systemu aukcyjnego.

Minister Tchórzewski był gościem konferencji odbywającej się w sobotę w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, której tematem były „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE„.

Podczas tej konferencji stwierdził, że ostatnia nowelizacja ustawy o OZE, która ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r., ma promować źródła charakteryzujące się większą stabilnością. Odniósł się przy tym do niemieckiego rynku OZE, gdzie – jak ocenił – źródła odnawialne okazały się nieprzewidywalne.

REKLAMA

Jak mówił minister energii, doświadczenia niemieckie skłoniły rząd do zmiany systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych i wprowadzenia do systemu aukcyjnego nowych koszyków. Minister Tchórzewski poinformował przy tym, że rząd przyjmuje cel zwiększenia dyspozycyjności mocy z OZE w ciągu 5 lat z 10 do 20 proc. 

Ministerstwo Energii od wielu miesięcy zapewnia, że celem nowego systemu wsparcia dla większych instalacji OZE ma być promowanie przede wszystkim źródeł stabilnych. Stąd wprowadzenie w nowelizacji ustawy o OZE nowych zasad aukcji, premiujących źródła o dużej stabilności.

Nowe zasady systemu aukcyjnego mają preferować głównie źródła oparte na spalaniu biomasy, przy czym w nowym systemie wprowadza się wymóg wykorzystania biomasy produkowanej lokalnie – poprzez wyznaczenie maksymalnej odległości, z której może być sprowadzana biomasa, wynoszącej do 300 km.

REKLAMA

W nowym systemie aukcji przewidziano osobny koszyk dla biogazowni rolniczych, których większe wsparcie również sygnalizuje Ministerstwo Energii i co podkreślił w sobotę minister Tchórzewski.

Ponadto na korzyść biogazowni w nowym systemie aukcyjnym ustalono relatywnie wysoką minimalną cenę, po jakiej operatorzy biogazowni rolniczych będą mogli sprzedać energię.

Nowelizacja ustawy o OZE z 10 czerwca 2016 r. nie precyzuje z góry minimalnych czy maksymalnych (tzw. referencyjnych) cen dla poszczególnych technologii czy koszyków aukcyjnych. Ceny referencyjne dopiero ma wskazać Ministerstwo Energii za pomocą przygotowanego w tym celu rozporządzenia.

Wyjąkiem jest cena dla aukcji przeprowadzanych w latach 2016–2018 dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy. Ustawa o OZE w wersji znowelizowanej przez Sejm 10 czerwca br. precyzuje, że cena referencyjna dla biogazowni rolniczych nie może być mniejsza niż 550 zł/MWh.

Minister Tchórzewski podkreślił ponadto podczas weekendowej konferencji, że nowa wersja ustawy o OZE ma promować tworzenie tzw. spółdzielni energetycznych i klastrów energii, czyli lokalnych kooperatyw energetycznych. Jak mówił szef ME, „na małym obszarze powinna funkcjonować biogazownia, technologia fotowoltaiczna i wiatrak tak, aby uzupełniały się wzajemnie”, co ma tworzyć możliwość zapewnienia ciągłości dostaw energii. 

gramwzielone.pl