IEO: model firmy z własną instalacją OZE zyskuje popularność

IEO: model firmy z własną instalacją OZE zyskuje popularność
Q Cells press

– Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na własne potrzeby w częściowo lub całkowicie niezależnych od sieci systemach energetycznych (działających w trybie off grid lub semi off grid), zwłaszcza przez przemysł i przetwórstwo, jest w Polsce coraz bardziej atrakcyjnym, ale nadal modelem niszowym wykorzystania energii – informuje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). 

Jak wskazuje Instytut Energetyki Odnawialnej, przemysłowy „autoproducent” energii z OZE, jest odpowiednikiem prosumenta w przypadku osoby fizycznej, posiada jednak w obecnym otoczeniu rynkowym znacznie istotniejsze przewagi w realizacji takich inwestycji.

Zdaniem IEO, model „autoproducenta” czyli przedsiębiorstwa z instalacją OZE, zyskuje coraz większą popularność ze względu na znaczący udział kosztów energii w koszcie produkcji w przedsiębiorstwach, relatywnie wysokie ceny energii elektrycznej dla firm, bezpieczeństwo zasilania, stopniowy spadek kosztów  inwestycyjnych instalacji OZE, koszt zakupu instalacji PV dla firmy jest niższy, ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT, a także poprzez mało atrakcyjne warunki odsprzedaży energii z OZE do sieci, wynikające z regulacji związanych z systemem wsparcia w ramach ustawy OZE.

REKLAMA
REKLAMA

Dopiero niewielka grupa innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza prowadzących produkcję energochłonną, z branż o średniorocznym zużyciu energii przekraczającym wg danych GUS niejednokrotnie 500 GWh (a w przypadku branż takich jak np. przetwórstwo spożywcze i gospodarka wodno-ściekowa – wielokrotność tej liczby), zdecydowała się na wykorzystanie energii produkowanej w instalacjach OZE. Stopniowo także w innych sektorach rośnie liczba firm przemysłowych i usługowych upatrujących wykorzystanie energii odnawialnej na cele produkcyjne i możliwość uzyskania znacznych oszczędności na zakupie energii z sieci jako sposób na minimalizację zależności od zmiennych uwarunkowań rynkowych i systemu wsparcia oraz poprawy pewności i jakości zasilania. Na wykorzystaniu OZE w przedsiębiorstwach często, poza czynnikiem ekonomicznym, zyskuje także wizerunek firmy jako przyjaznej środowisku, ekologii oraz innowacjom – komentuje IEO. 

IEO analizuje i przedstawia przykłady dobrych praktyk wśród firm będących pionierami w skali kraju w ramach projektu Energia odnawialna w przedsiębiorstwach. Więcej o tym projekcie na stronie IEO. 

red. gramwzielone.pl