W tym kraju prawie 100 proc. miksu energetycznego to OZE

W tym kraju prawie 100 proc. miksu energetycznego to OZE
San Jose, Kostaryka. Fot. Kyle May, flickr cc

Kostaryka bije kolejne rekordy udziału zielonej energii w krajowy miksie energetycznym. W pierwszym półroczu br. ten udział wyniósł przeciętnie 96,36 proc. Tylko w ubiegłym miesiącu było to natomiast aż 99,58 proc.

Według danych, które opublikowała kostarykańska agencja CENCE (Centro Nacional de Control de Energía), w I półroczu 2016 r. źródła odnawialne na Kostaryce wyprodukowały w sumie ok. 5,051 TWh energii elektrycznej.

Największy udział w kostarykańskim miksie energetycznym w I półroczu br. miała energetyka wodna (69,36 proc.), źródła geotermalne (13,38 proc.) i wiatrowe (12,2 proc.). Udział biomasy wyniósł 1,4 proc., a energetyki słonecznej – zaledwie 0,02 proc.

REKLAMA

To wynik niewiele gorszy od rekordu odnotowanego w I półroczu 2015 r., kiedy udział OZE w miksie energetycznym Kostaryki sięgnął aż 98,55 proc., a na energię z paliw kopalnych przypadło tylko 1,45 proc. Jednocześnie tylko w I półroczu ubiegłego roku udział zielonej energii w miksie Kostaryki wynosił 100 proc. aż przez 147 dni. W całym 2015 r. źródła odnawialne stanowiły całość miksu energetycznego Kostaryki aż przez 285 dni.

REKLAMA

Taka sytuacja to korzyści dla kostarykańskiej gospodarki. Redukując produkcję energii z paliw kopalnych rząd Kostaryki ogranicza ich import, a więc poprawia krajowy bilans w handlu zagranicznym.

W tym roku kostarykański rząd wdrożył wsparcie dla rozproszonych źródeł energii poprzez net-metering. Ten system w wersji zaimplementowanej na Kostaryce zakłada, że nadwyżki energii wprowadzonej do sieci będą „cofać” licznik właściciela systemu OZE, przy czym za korzystanie z sieci i udostępnienie możliwości wprowadzania do niej produkowanej przez siebie energii będzie on musiał uiścić dodatkową opłatę.

Wysokość tej opłaty będzie się różnić w zależności od operatora, do którego sieci będzie wprowadzana energia, i wyniesie od ok. 11 CRC do 29 CRC za każdą kilowatogodzinę. Ta różnica wynika z różnych taryf za energię u dostawców energii na Kostaryce. Od energii produkowanej i konsumowanej na miejscu nie będą pobierane żadne opłaty.

Koszt energii dla gospodarstw domowych na Kostaryce wynosi nawet – w przypadku operatora I.C.E – około 142 CRC/kWh, czyli około złotówki na kWh, co oznacza, że przyjmując taką cenę za energię i po odjęciu opłaty za dostęp do sieci właściciele systemów OZE na oddawaniu nadwyżek energii do sieci zaoszczędzą nominalnie ok. 113 CRC/kWh – 131CRC/kWh.

gramwzielone.pl