Opłata OZE od lipca na rachunkach za energię

Opłata OZE od lipca na rachunkach za energię
Fot. Jorge Franganillo, flickr cc

Stawka opłaty OZE wyniesie 2,51 zł za MWh zużytej energii. Mimo ostatnich zmian w systemie wsparcia dla OZE, autorzy nowelizacji ustawy o OZE nie zmienili wysokości opłaty OZE, która została obliczona pod poprzednią wersję systemu wsparcia wpisaną do pierwotnej wersji ustawy o OZE.

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE przesunęła termin wprowadzenia w życie nowych regulacji dotyczących wsparcia dla producentów zielonej energii z 1 stycznia br. na 1 lipca 2016 r., jednocześnie gruntownie je zmieniając. Teraz, po jej wejściu w życie, do rachunków za energię zostanie doliczona tzw. opłata OZE, z której odbiorcy końcowi mają pokrywać koszty systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, opłata OZE wynika z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE, i jest związana z „zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym”.

REKLAMA

URE podaje, że stawka opłaty OZE jest częścią rachunku pobieranego przez operatorów systemów dystrybucyjnych i tą opłatę dystrybutorzy mogą pobierać od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE. Urząd dodaje, że opłata OZE została uwzględniona w taryfach przedsiębiorstw energetycznych na 2016 r.

gramwzielone.pl