Program Sokół. Nabór rusza 1 sierpnia br.

Program Sokół. Nabór rusza 1 sierpnia br.
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Dofinansowanie na innowacyjne technologie środowiskowe. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z programu pt. Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, część 1) Sokół wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych? Tego można dowiedzieć się na bezpłatnym szkoleniu w NFOŚiGW już 9 sierpnia br. Spotkanie dla przedsiębiorców organizowane jest w związku z ogłoszeniem naborów w ramach fazy B+R oraz fazy W.

Bezpłatne szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych w ramach programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych odbędzie się 9 sierpnia br. w godz. 9:00-15:30 w NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie (sala 102).

Celem programu priorytetowego Sokół jest ochrona środowiska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, a tym samym zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

REKLAMA

– Nowoczesne technologie środowiskowe mają olbrzymi potencjał pozwalający na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i umożliwiający polskim przedsiębiorstwom zdobycie silnej pozycji w niezwykle perspektywicznych i istotnych gałęziach gospodarki, jak wytwarzanie energii z OZE lub gospodarowanie odpadami – komentuje NFOŚiGW.

Projekty finansowane w ramach programu Sokół powiązane są z czterema obszarami w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) dotyczącymi OZE i efektywności energetycznej, gospodarki odpadami oraz ochrony wód.

REKLAMA

W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii).

Budżet pierwszego konkursu wynosi 1 mld zł (dotacje na fazę B+R – 50 mln zł; finansowanie zwrotne fazy W – 950 mln zł). Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 r. (do godz. 15.30).

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do3 sierpnia (godz. 10:00) za pomocą formularza dostępnego na tej stronie.

red. gramwzielone.pl / NFOŚiGW