Ile PSE zarobiło na transgranicznej wymianie energii?

Ile PSE zarobiło na transgranicznej wymianie energii?
Fot. Clint Mason, flickr cc

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 714/2009. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. przychody PSE S.A. z tytułu transgranicznej wymiany energii wyniosły ponad 132 109,4 tys. zł.

URE podaje, że przychody PSE w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. w wysokości 70 645,9 tys. zł, a w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. osiągnęły 61 463,5 tys. zł.

Obowiązek cyklicznego informowania przez krajowych regulatorów o przychodach z tytułu transgranicznej wymiany energii, uzyskanych przez krajowego operatora systemu elektroenergetycznego, wynika z rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 714/2009. 

REKLAMA
REKLAMA

Do obowiązków krajowych regulatorów należy sprawdzenie, czy sposób zagospodarowania pieniędzy uzyskanych z tego tytułu był zgodny z rekomendacjami powyższego rozporządzenia.

URE ocenił, że wszystkie przychody z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, uzyskane przez PSE S.A. w badanym okresie sprawozdawczym, zostały przeznaczone na cele opisane w art. 16 ust. 6 rozporządzenia nr 714/2009.

Otrzymane fundusze operatorzy muszą wydać na zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonych zdolności przesyłowych, a także na utrzymanie lub zwiększenie możliwości transgranicznej wymiany energii na obszarze Unii Europejskiej.

gramwzielone.pl