W jakich okresach rozliczy prosumentów PGE?

W jakich okresach rozliczy prosumentów PGE?
Fot. Sun Sol (C)

Zgodnie z postanowieniami nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 1 lipca br., prosumenci, których mikroinstalacje są podłączone do sieci, powinni przejść na nowe warunki rozliczeń w ramach tzw. opustów. W tym celu konieczne jest podpisanie aneksów do wcześniej zawartych umów. Jak będą rozliczani po 1 lipca br. prosumenci posiadający umowy kompleksowe z PGE?

W związku ze zmianą zasad rozliczeń prosumentów PGE zapewniało, że wyśle aneksy do umów zawartych z prosumentami, aktualizując warunki rozliczeń energii oddawanej do sieci przez mikroinstalacje.

Nie jest do końca jasne, jakie okresy rozliczeń w ramach nowego systemu opustów zostaną zaproponowane prosumentom przez poszczególnych operatorów.

REKLAMA

W znowelizowanej ustawie znajdziemy jedynie zapis mówiący o tym m.in., że „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym”.

Wspomniane w ustawie 365 dni na wykorzystanie w ramach systemu opustów nadwyżek energii wprowadzonej do sieci potwierdza biuro obsługi klienta PGE, wskazując ponadto, że każdy prosument, zarówno nowy, jak i osoba, która miała mikroinstalację przed 1 lipca 2016 r., będą rozliczani na podstawie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji.

Okres rozliczeniowy ma być zgodny z taryfą operatora i to klient ma wybierać okres rozliczeniowy w momencie podpisywania nowej umowy.

O to, jakie okresy rozliczeniowe w ramach systemu tzw. opustów przyjmie PGE zarówno dla „starych” jak i nowych prosumentów i kiedy te okresy będą się kończyć, zapytaliśmy biuro prasowe PGE Obrót.

REKLAMA

– Prosumenci (w zależności od grupy taryfowej) będą mogli wybrać: 1-, 2- lub 6-miesięczny okres rozliczeniowy zgodnie z taryfą, cennikiem lub ofertą. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji przez OSD przeprowadza się zgodnie z zawartą umową oraz odpowiednio taryfą OSD oraz taryfą lub cennikiem dla energii elektrycznej sprzedawcy – odpowiada Agnieszka Szczekala z biura komunikacji PGE Obrót.

PGE Obrót dodaje, że rozpoczęcie i zakończenie okresów rozliczeniowych prosumentów jest zależne od daty podpisania umowy.

Jeżeli umowa weszła w życie przed dniem 1 grudnia 2016 r., to pierwsze rozliczenie zostanie dokonane nie później niż do 31 stycznia 2017 r. – komentuje Agnieszka Szczekala.

Warunkiem rozliczeń w ramach wpisanego do aktualnej wersji ustawy o OZE systemu opustów jest posiadanie umowy kompleksowej.

PGE Dystrybucja to operator sieci dystrybucyjnych posiadający najwięcej w kraju przyłączonych mikroinstalacji OZE. Na koniec marca br. do sieci tego operatora przyłączonych było w sumie 3157 mikroinstalacji o łącznej mocy 19,95 MW, a tylko w I kwartale br. spółka PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 1236 mikroinstalacji o łącznej mocy 6,25 MW.

Jedno- lub dwumiesięczne okresy rozliczeniowe zaproponuje prosumentom Energa. Na pytanie portalu Gramwzielone.pl biuro prasowe tego koncernu energetycznego odpowiedziało, że rozliczenia, wynikające z zawartych z klientami umów kompleksowych, odbywają się w cyklach jedno- i dwumiesięcznych, a początek okresu rozliczeniowego będzie liczony od dnia pierwszego odczytu zrealizowanego po 1 lipca br. Więcej na ten temat w artykule: Jak będzie teraz rozliczać prosumentów Energa?

gramwzielone.pl