ME chce obniżyć obowiązek zakupu zielonych certyfikatów na 2017 r.

ME chce obniżyć obowiązek zakupu zielonych certyfikatów na 2017 r.
Lollie Pop, flickr cc

Tak wynika z projektu rozporządzania związanego z nowelizacją ustawy o OZE, którego projekt wczoraj przedstawiło Ministerstwo Energii. Przyjęcie w rozporządzeniu niższego poziomu tzw. obowiązku OZE na 2017 r.w stosunku do poziomu określonego na przyszły rok w ustawie o OZE – nie pomoże w obniżeniu rynkowej nadpodaży zielonych certyfikatów, a więc nie wpłynie na wzrost ich cen, które sięgają obecnie rekordowo niskich poziomów.

Jak wynika z przedstawionego wczoraj projektu rozporządzenia Ministerstwo Energii chce w ramach obowiązku OZE na 2017 r. wydzielić osobny obowiązek zakupu świadectw pochodzenia za energię produkowaną w biogazowniach rolniczych, który miałby wynieść 0,5 proc. Natomiast obowiązek zakupu zielonych certyfikatów od operatorów pozostałych typów odnawialnych źródeł energii miałby wynieść 15,5 proc.

Zgodnie z zapisami ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca br., w II półroczu 2016 r. ma zostać wydzielony obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii  z biogazowni rolniczych i wyniesie on 0,65 proc. W zakresie zakupu świadectw z pozostałych OZE obowiązek wyniesie w tym czasie 14,35 proc. 

REKLAMA

Natomiast tekst obowiązującej ustawy o OZE mówi o podniesieniu obowiązku zakupu i umarzania świadectw pochodzenia w 2017 r. do poziomu odpowiednio 0,65 proc. dla biogazowni i 19,35 proc. dla pozostałych OZE.

To się jednak ma zmienić na niekorzyść producentów zielonej energii, co wynika z niższego poziomu obowiązku na 2017 r. zaproponowanego teraz przez Ministerstwo Energii. Rozwiązanie zaproponowane przez ME z pewnością nie będzie sprzyjać zmniejszeniu rynkowej nadpodaży zielonych certyfikatów, których ceny na Towarowej Giełdzie Energii w tym roku systematycznie spadają, a ostatnio wynoszą już nawet poniżej 50 zł/MWh.

REKLAMA

Dlaczego zatem Ministerstwo Energii chce obniżyć przyszłoroczny obowiązek zakupu i umarzania zielonych certyfikatów w stosunku do zapisów ustawy o OZE?

W opinii projektodawcy obniżenie wielkości przedmiotowego udziału łącznie do poziomu 16 proc. wynika z jednej strony z konieczności zabezpieczenia interesów odbiorców końcowych energii elektrycznej przed zbyt gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej wynikającej ze wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii, z drugiej zaś strony z przesunięcia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, z pierwotnego terminu 1 stycznia 2016 r., na 1 lipca br. Powyższe przesunięcie terminu wejścia w życie rozdziału 4 przyczyniło się do przesunięcia przeprowadzenia aukcji dla istniejących instalacji OZE, co spowodowało brak odpływu podmiotów z systemu tzw. zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort energii.

Dodatkowo, należy zauważyć, iż proponowana (…) łączna wielkość udziału uwzględnia ilość wytworzonej energii elektrycznej w mikroinstalacjach i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym – ocenia Ministerstwo Energii.

W kontekście wydzielenia osobnego obowiązku dla biogazowni warto zauważyć, że przygotowany przez ME plan aukcji na ten rok otwiera drogę do przejścia już w tym roku większości działających wcześniej biogazowni rolniczych do systemu aukcyjnego (jesli zostaną do tych aukcji zgłoszone). Jeśli, w efekcie przejścia części biogazowni do systemu aukcyjnego, w „starym” systemie zostanie mniej takich instalacji, może to wywindować ceny tzw. błękitnych certyfikatów (certyfikatów za produkcję energii w biogazowniach) w ramach wydzielonego dla nich, osobnego obowiązku. 

Rozporządzenie określające poziomy obowiązku OZE na 2017 r., którego projekt został udostępniony wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ma wejść w życie z dniem 30 listopada br. Obecnie można zgłaszać do niego swoje uwagi, kierując je do Ministerstwa Energii. 

gramwzielone.pl