Szkolenia: ustawa o OZE po nowelizacji, aukcje i pomoc publiczna

Szkolenia: ustawa o OZE po nowelizacji, aukcje i pomoc publiczna
Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu

Zapraszamy na szkolenie pt. Aukcje OZE  w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz projektowanych aktów prawnych, a także na szkolenie pt. Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii  stan prawny po nowelizacji ustawy OZE. 

Szkolenie: Aukcje OZE – w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz projektowanych aktów prawnych.

31 sierpnia i 20 września 2016 r., Warszawa

REKLAMA

Seminarium pt. Aukcje OZE – w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz projektowanych aktów prawnych ma na celu przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji ustawy o OZE.

Podczas seminarium zostaną także przybliżone proponowane zmiany wynikające z zapowiadanej już, kolejnej „jesiennej” nowelizacji ustawy o OZE, tj. w szczególności dotyczące zmian w zasadach przeprowadzania aukcji. Omówione zostaną także nowe warunki przystąpienia do aukcji i sposób rozstrzygania samej aukcji.


Szkolenie: Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii – stan prawny po nowelizacji ustawy OZE.

28 września 2016 r., GOLDEN FLOOR, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

REKLAMA

Seminarium pt. Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii ma na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE.

Jak obliczyć maksymalną i łączną wartość pomocy publicznej? Jak składać oświadczenia dot. pomocy publicznej, warunkujące możliwość przystąpienia do aukcji, a następnie jej prawidłowego rozliczania w okresie wsparcia? Co się stanie, jeśli podmiot przekroczy maksymalną wartość pomocy publicznej?

Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku ekspert ds. pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE.

Podczas seminarium zostaną także przybliżone warunki pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji. Ta część seminarium zostanie poprowadzona przez eksperta ds. systemów wsparcia CHP i OZE.


INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

artykuł sponsorowany