Energa uruchomiła Platformę Ofert Indeksowanych

Energa uruchomiła Platformę Ofert Indeksowanych
Fot. Energa

Platforma Ofert Indeksowanych. Energa uruchomiła pierwszą w Polsce internetową platformę dla dużych odbiorców do zarządzania zakupami energii elektrycznej. Klienci Energa Obrót mają dzięki temu zyskać narzędzie pozwalające na bezpośrednią realizację decyzji kiedy, w jakiej cenie i jaki procent wolumenu energii chcą zakupić.

Platforma Ofert Indeksowanych (POI) ma służyć klientom biznesowym do zamówień w ramach ofert indeksowanych cenami Towarowej Giełdy Energii. Za pośrednictwem POI będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w procesie kontraktacji energii elektrycznej. Platforma daje odbiorcom dostęp do bieżących informacji na temat trendów cenowych na Towarowej Giełdzie Energii oraz do aktualnych cen kontraktowych energii elektrycznej. Umożliwia również optymalizację transakcji poprzez symulacje zakupu transzy energii i  utworzenia własnych alertów cenowych.

Platforma Ofert Indeksowanych to odpowiedź na potrzeby zgłaszane nam wielokrotnie przez klientów biznesowych i instytucjonalnych. Energa jest pierwszą firmą na polskim rynku, która oferuje im takie możliwości zarządzania zakupami energii – mówi Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA. –  Chcemy zwiększać zakres ofert i podwyższać jakość naszych usług. Rozwój portfela produktów i usług będzie ważną częścią aktualizowanej obecnie strategii, która w dużym stopniu koncentrować się będzie na kliencie, jak i na innowacyjności. Już dzisiaj mamy ofertę  sprzedaży energii elektrycznej w połączeniu z gazem,  zarządzamy popytem na energię, jesteśmy przygotowani, by wejść na rynek eMobility.

REKLAMA

Platforma Ofert Indeksowanych ma umożliwić dostęp do szeregu informacji przydatnych klientom wielko wolumenowym, w tym do danych dotyczących ceny, ilości zakupionej energii elektrycznej oraz dostępnego wolumenu. Dzięki temu POI ma pozwolić na bardziej efektywne zarządzanie zakupami energii elektrycznej.

REKLAMA

Klienci korzystający z POI otrzymają dostęp do wielu nowych funkcjonalności, w tym możliwość wyliczenia ceny energii konwencjonalnej, z uwzględnieniem profilu odbiorcy, po aktualnych cenach energii z Towarowej Giełdy Energii oraz ceny sprzedaży wraz z pozostałymi kosztami; możliwość dokonania symulacji zakupu transzy energii i poznania jej wpływu na cenę końcową, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych dotychczas transakcji; możliwość dokonywania zakupu oraz wyceny w oparciu o hurtowe produkty w ujęciu rocznym, kwartalnym i miesięcznym; możliwość pełnej automatyzacji zakupu energii elektrycznej w oparciu o określoną ilość oraz cenę; a także możliwość utworzenia alertów cenowych, w ramach których na wskazany adres email przysłana jest informacja dotycząca określonej ceny energii.

Dostęp do POI mogą uzyskać klienci Energa Obrót, którzy zawarli umowę w ramach oferty indeksowanej. Szczegółowych informacji na temat POI udzielają dedykowani doradcy klienta spółki.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

red. gramwzielone.pl