URE podał średnią cenę energii za II kwartał 2016 r.

URE podał średnią cenę energii za II kwartał 2016 r.
C.P.Storm, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku wyniosła 171,14 zł/MWh.

Powyższa wartość została obliczona, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne, na podstawie wolumen sprzedaży oraz wartości sprzedanej energii realizowanej przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

URE podaje, że sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. Natomiast w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

REKLAMA
REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki podaje też średnie kwartalne ceny energii, działając na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawy Prawo energetyczne, sprzedawanej na zasadach inne niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego.

W tym wypadku średnia cena energii za II kwartał br. wyniosła według URE 173,50 zł/MW. Tą cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w II kwartale br. o łącznym wolumenie 11,38 TWh.

red. gramwzielone.pl