ME: 150 mln euro unijnych dotacji na OZE z PO IiŚ

ME: 150 mln euro unijnych dotacji na OZE z PO IiŚ
Fot. Images Money, flickr cc

Unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii. Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia, które określa zasady pomocy publicznej w dedykowanych inwestycjom OZE konkursach o unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020.

Zasady pomocy publicznej przy udzielaniu unijnych dotacji na energetykę odnawialną z PO „Infrastruktura i Środowisko” określa projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020.

Jak wskazuje resort energii, wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy na podstawie projektowanego rozporządzenia wyniesie około 150 mln euro.

REKLAMA

W projekcie rozporządzenia określa się podstawowe zasady przyznawania pomocy. Czytamy m.in., że maksymalna pomoc przewidziana dla jednego projektu nie może przekroczyć 15 mln euro. W przypadku przekroczenia tego poziomu niezbędna będzie notyfikacja Komisji Europejskiej, a dofinansowanie zostanie przyznane po zatwierdzeniu przez KE.

REKLAMA

Intensywność pomocy nie może przekroczyć 45 proc., ale może zostać zwiększona o 20 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 pkt proc. dla średniego przedsiębiorcy. Ponadto, do końca 2020 r. pomoc może zostać zwiększona o 15 pkt proc. w przypadku projektów realizowanych w województwach innych niż woj. mazowieckie. Dla projektów realizowanych w tym województwie przewiduje się zwiększenie pomocy o 5 pkt proc.

Ministerstwo Energii poinformowało, że z końcem września projekt rozporządzenia został skierowany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po uzyskaniu pozytywnej opinii UOKiK trafi do Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

Wydatkowaniem unijnych funduszy na OZE z PO IiŚ 2014-2020 ma się zająć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie miał do wyboru udzielanie pomocy w trybie konkursowym lub pozakonkursowym. 

Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020 (link). 

red. gramwzielone.pl