Unijne dotacje na OZE w woj. warmińsko-mazurskim. Pierwsze umowy

Unijne dotacje na OZE w woj. warmińsko-mazurskim. Pierwsze umowy
Fot. WFOŚiGW w Olsztynie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał pierwsze umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w konkursie, w którym unijne dofinansowanie zostanie przyznane na projekty z zakresu inwestycji w termomodernizację i odnawialne źródła energii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełni w ramach RPO rolę Instytucji Pośredniczącej, odpowiadając za wdrażanie programów wartych ponad 800 mln zł na ochronę środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej..

W kwocie powierzonej WFOŚIGW w Olsztynie w ramach RPO 2014-2020 najwięcej, bo ponad 400 mln, zostanie przeznaczonych na dofinansowanie projektów dotyczących OZE. Środki UE przeznaczone są również na poprawę efektywności energetycznej w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym wypadku chodzi o ponad 82 mln zł.

REKLAMA

W ramach dwóch umów o dofinansowanie, które podpisano w ubiegły wtorek, środki trafią m.in. do przedsiębiorców ze Szczytna i Olsztyna, którzy zainwestują w instalacje fotowoltaiczne.

W tej perspektywie finansowej będziemy realizowali dwa projekty związane budową instalacji fotowoltaicznych – mówił podczas podpisywania umowy Kamil Filipczak, dyrektor Sanit-Plast Filipczak s.j.. – Dzisiejsza umowy dotyczy powstania instalacji o mocy 30 kW. Tą inwestycję powinniśmy zakończyć jeszcze w tym roku. Druga, znacznie większa, bo o mocy 120 kW, powstanie w przyszłym roku – deklaruje. 

REKLAMA

Natomiast w ubiegły piątek podpisano umowy, w ramach których unijne środki trafią m.in. do gminy Biskupiec, Hurtowni „Elektryk” oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olsztynie.

Jak informuje WFOŚiGW w Olsztynie, beneficjenci skorzystali z możliwości, jakie daje im oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W sumie w konkursie zostało wybranych 97 projektów na łączną kwotę blisko 40 mln zł.

W gminie Biskupiec, w powiecie nowomiejskim, w najbliższym czasie zostaną zmodernizowane budynki: ochotniczej straży pożarnej i gminnego ośrodka kultury, gdzie dotychczasowe piece zostaną zastąpione nowoczesnymi pompami ciepła o mocy 150 kW. Modernizacja pozwoli rocznie zmniejszyć emisję CO2 o ponad 143 tony w skali roku. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 2 mln zł, z czego 1, 7 mln zł to unijna dotacja.

Po dofinansowanie sięgnęło także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, które zainwestuje w fotowoltaikę. Instalacja fotowoltaiczna, której koszt wyniesie prawie 1,3 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu blisko 745 tys. zł, będzie miała łączną moc 120 kW.

Z kolei Hurtownia Elektryk Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zainwestuje w elektrownie fotowoltaiczne, które powstaną na dachach budynków w Elblągu i Ełku. Łącznie moc instalacji, której koszt oszacowano na 590 tys. zł, wyniesie 80 kW. Dofinansowanie w tym przypadku stanowi 264 tys. zł.

red. gramwzielone.pl