Schneider Electric o zmianach na rynku energii

Schneider Electric o zmianach na rynku energii
Jacek Łukaszewski, prezes zarządu Schneider Electric Polska

Rynek energii w Polsce przechodzi obecnie gruntowne zmiany. Podyktowane one są globalnymi trendami jak i polskimi uwarunkowaniami. Niezależnie od kierunku zmian, jaki został czy zostanie przyjęty, inwestycje w przyszłościowe technologie są konieczne. Co więcej, zmienią one rynek energii nieodwracalniemówił Jacek Łukaszewski, prezes zarządu Schneider Electric Polska, podczas XIII Kongresu Nowego Przemysłu.

Rewolucja technologiczna w energetyce dokonuje się nie tylko w obszarze elektrowni, ale również sprzedawców energii i ich odbiorców, czyli mieszkańców. To cały łańcuch zmian, którego celem jest całkowite unowocześnienie sposobu wykorzystania energii. W elektrowniach trwa modernizacja infrastruktury, dzięki której będą one bardziej wydajne i mniej emisyjne, w miastach, według zapowiedzi mają pojawić się elektryczne auta, a nasze domy czy biurowce, w których pracujemy, dzięki automatyce budynkowej stają się bardziej inteligentne i efektywne energetycznie.

Mamy więc do czynienia z całym procesem zmian technologicznych, które zaczęły dokonywać się w Polsce i muszą dziać się dalej, jeśli chcemy mówić o bezpieczeństwie energetycznym oraz efektywnym wykorzystaniu energii, przy sprostaniu wyzwaniom w zakresie redukcji emisji CO2 – podkreśla prezes zarządu Schneider Electric Polska.

REKLAMA

Trzeba jednak zaznaczyć, że aby odbiorcy końcowi mogli w pełni korzystać z efektów tych zmian, w pierwszej kolejności konieczna będzie modernizacja na poziomie infrastruktury. Chodzi tu głównie o modernizację sieci energetycznych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań smart grid, jak np. systemu Self Healing Grid, który pozwala w bardzo szybki sposób przywrócić zasilanie w sieci energetycznej.

W chwili obecnej takie przerwy w Polsce potrafią trwać nawet do 200 minut, a dzięki rozwiązaniom dostarczanym przez Schneider Electric, mogą skrócić się do 30 sekund. Smart grid pozwoli również lepiej zarządzać popytem i podażą energii, poprzez elastyczny pobór energii nie tylko z elektrowni, ale również z takich źródeł jak farmy wiatrowe. Z kolei dzięki inteligentnym licznikom odbiorca ma możliwość sterowania swoją taryfą i wpływania na koszty energii.

W pierwszej kolejności należy dokonać inwestycji, których nie zauważy zwykły odbiorca. Mowa tu o wspomnianej modernizacji elektrowni i sieci energetycznych. Rozwój technologii energetycznych nie jest jednak w pełni uzależniony od wspomnianych działań. Już dziś deweloperzy czy odbiorcy końcowi mogą wykorzystać technologie do tego, aby lepiej zarządzać zużyciem energii.

REKLAMA

Przykładem są tu technologie z zakresu automatyki budynkowej, które pozwalają mierzyć, kontrolować i zarządzać zużyciem energii w dużych obiektach biurowych czy handlowych, a także dostosowywać komfort do aktualnych potrzeb. Mamy już dostępne systemy do zarządzania komfortem w mieszkaniach, które są coraz tańsze i będą zyskiwać coraz szersze zastosowanie.

Co więcej automatyka budynkowa pozwala spełniać również bardzo wygórowane wymagania niektórych obiektów. Takim przykładem jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, która dzięki rozwiązaniom Schneider Electric, zapewnia szczególne warunki środowiskowe i akustyczne oraz zaliczana jest do grona najlepszych obiektów muzycznych na świecie. Projekt uzyskał też wyróżnienie w konkursie „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny”.

Ważnym elementem zmian na rynku energii jest także elektromobilność. Jeśli dojdzie do realizacji rządowego planu rozwoju elektrycznych aut, to będą one miały istotny wpływ na zmiany zachodzące w polskim sektorze energetycznym. Z jednej strony będzie to znaczący postęp technologiczny, z drugiej zaś wyzwanie dla całego systemu energetycznego. Duża liczba aut elektrycznych to konieczność instalacji wielu punktów ładowania. To z kolei wymaga modernizacji sieci energetycznej w miastach, tak by mogła sprostać większemu zapotrzebowaniu na energię.

Mając na uwadze zakres prac, które należy wykonać, musimy liczyć się z tym, że pojawienie się aut elektrycznych na szeroką skalę w naszym kraju to dalsza niż bliższa perspektywa czasowa. Nie ulega jednak wątpliwości, że powinniśmy uwzględnić ten fakt, mówiąc o rozwoju sektora energetycznego.

Sektor energetyczny czeka transformacja podobna do tej, która zadziała się na rynku telekomunikacyjnym. Zmianom tym nie należy się opierać, a wykorzystać je jako szansę na rozwój całego sektora i firm działających na tym rynku.

Schneider Electric