Komisja Europejska pyta o nowy system wsparcia

Komisja Europejska pyta o nowy system wsparcia
Foto. Stuart Chalmers, flickr cc

Według informacji podanych przez „Rzeczpospolitą”, Komisja Europejska ma zastrzeżenia do wdrożonego w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE systemu wsparcia. „RZ” podaje ponadto, że wkrótce możemy spodziewać się kolejnych propozycji legislacyjnych mających na celu doprecyzowanie regulacji zawartych w ustawie o OZE, ale także w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

„RZ” informuje, powołując się na źródła zbliżone do Ministerstwa Energii, że pytania Komisji Europejskiej mają dotyczyć nowych zasad systemu aukcyjnego, które – zdaniem KE – mogą nie zapewniać wystarczającej konkurencyjności dla wszystkich technologii OZE i dyskryminować elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne i wodne, a jednocześnie nadmiernie preferować współspalanie i biogazownie rolnicze.

Dla tych ostatnich ustawa o OZE przewiduje minimalną cenę, po jakiej będzie można sprzedać energię na podstawie wygranej aukcji (550 zł/MWh). Takich preferencji nie mają inne technologie, w przypadku których taki poziom wsparcia będzie nieosiągalny ze względu na dużo niższą cenę referencyjną  (maksymalną cenę za energię, jaką będzie można zaoferować w aukcji).

REKLAMA

Pytania Komisja Europejska ma mieć również w zakresie wpisanej do ustawy o OZE definicja klastrów energii, czyli podmiotów, dla których również przewidziano preferencje w systemie aukcji. Ta kwestia ma być jednak wyłączona z obecnego procesu notyfikacji i przekazana Brukseli w osobnym zgłoszeniu.

Wyjaśnieniem wątpliwości Brukseli  ws. systemu aukcyjnego ma się zająć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„RZ” informuje, powołując się na UOKiK, że obecnie jest mowa jedynie o pytaniach KE, a nie o zastrzeżeniach. Urząd podaje ponadto, że z dotychczasowego przebiegu notyfikacji wynika, że zmian będzie wymagać art. 39 ustawy o OZE określający zasady przyznawania pomocy publicznej, a w pozostałych obszarach konieczne ma być tylko „przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień”.

Ministerstwo Energii planuje przeprowadzenie pierwszych aukcji jeszcze w tym roku. Jak wynika z ostatnich wypowiedzi urzędników resortu, największe szanse są na tegoroczną aukcję, w której wsparcie mają otrzymać inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW.

REKLAMA

W planach resortu są też aukcje „migracyjne”, z których mają skorzystać właściciele instalacji działających dotąd w systemie zielonych certyfikatów. W tym wypadku na wsparcie mają liczyć właściciele istniejących biogazowni rolniczych oraz elektrowni wodnych o mocy do 1 MW.

„RZ” podaje, że ME może ogłosić pierwsze aukcje w połowie tego miesiąca, niezależnie od pytań otrzymanych od Komisji Europejskiej.

Ponadto, według informacji podanych przez „Rzeczpospolitą” z inicjatywą poselską w zakresie nowelizacji ustawy o OZE, ale także ustawy o inwestycjach wiatrowych, ma wystąpić poseł Ireneusz Zyska.

W pierwszym przypadku ma chodzić m.in. o doprecyzowanie zasad udziału w aukcjach projektów posiadających pomoc inwestycyjną, a także o wykluczenie możliwości instalowania w ramach inwestycji realizownych w aukcyjnym systemie wsparcia paneli fotowoltaicznych, które wyprodukowano wcześniej niż 18 miesięcy przez budową farmy fotowoltaicznej.

Cytowany przez „RZ” Klaudiusz Kalisz z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej proponuje ponadto skrócenie okresu, który inwestorzy będą mieć na uruchomienie produkcji energii – z 24 miesięcy do 18 miesięcy – co jego zdaniem ma zapobiec „aukcyjnemu hazardowi” i opóźnianiu przez inwestorów budowy wynikającemu z oczekiwania na spadek cen komponentów instalacji.  

Z kolei w przypadku ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych poseł Zyska ma zaproponować zmiany dotyczące odroczenia do końca 2017 r. nowych przepisów dotyczących opodatkowania wiatraków – aby dać czas na ich doprecyzowanie. Kolejne propozycje miałyby dotyczyć m.in. zmiany sposobu określania minimalnej odległości wiatraków od domów.

Link do artykułu w „Rzeczpospolitej”

red. gramwzielone.pl