Dotacje na efektywność energetyczną i OZE w woj. lubelskim

Dotacje na efektywność energetyczną i OZE w woj. lubelskim
foto. Images of Money, flickr cc

Jutro rusza nabór wniosków w konkursie o unijne dofinansowanie na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej, w tym wykorzystania OZE, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy z woj. lubelskiego. Wkrótce w tym województwie zostanie również ogłoszony nabór w konkursie o unijne dofinansowanie na projekty zakładające promocję niskoemisyjności.

Nabór wniosków w konkursie w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. lubelskiego zostanie przeprowadzony w terminie od 18 listopada br. do 31 stycznia 2017 r.

Dofinansowanie może objąć projekty zakładające m.in. głęboką termomodernizację obiektów, wykorzystanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego czy systemów zarządzania energią.

REKLAMA

Dofinansowanie może objąć również projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalające na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego; projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii; budowę i przebudowę instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego); a także przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Jako element powyższych projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Konkurs jest adresowany do spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, a także do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom unijnej dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw wynosi 65 proc. W przypadku średnich przedsiębiorstw to 55 proc, a w przypadku pozostałych podmiotów – 45 proc.

REKLAMA

Maksymalna wartość projektu dla przedsiębiorstw, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, to maksymalnie 2 mln euro. Dla pomiotów z sektora MŚP nie ma w tym zakresie ograniczenia kwotowego.

Budżet konkursu to 118,31 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia to IV kwartał 2017 r. 

W tym tygodniu w woj. lubelskim zakończono natomiast nabór wniosków w konkursie w ramach RPO, w którym o wsparcie na projekty z zakresu efektywności energetycznej mogły ubiegać się instytucje sektora publicznego.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego zaplanowano dopiero na luty 2018 r.

Natomiast na koniec listopada zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie w ramach Działania 5.5  Promocja niskoemisyjności, adresowanego m.in. do jst i przedsiębiorców.

W tym wypadku budżet konkursu wyniesie 53,12 mln zł, a dofinansowanie będzie można przeznaczyć na budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii cieplnej oraz energooszczędnego oświetlenia ulicznego, tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń, a także na budowę lub modernizację budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego NF 15.

red. gramwzielone.pl