Dotacje na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Dotacje na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Fot. Solid

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w konkursie, którego celem jest przyznanie dofinansowania inwestycji mających na celu zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – m.in. poprzez wykorzystanie OZE. To ostatni dzwonek na złożenie wniosku.

Celem programu jest termomodernizacja następujących budynków: muzeów, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, domów studenckich, innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki. 

Budżet programu to 500 mln zł, z czego 300 mln zł przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji, a  200 mln zł w formie pożyczki.

REKLAMA

W zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów przewiduje się wykorzystanie m.in. technologii odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Nabór wniosków rozpoczął się w sierpniu br. i potrwa do końca grudnia br. d

Dotychczasowe złożono 58 złożonych wniosków, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi na razie  48 mln zł

NFOŚiGW przewiduje w kolejnych latach uruchomienie następnych naborów w tym programie. 

red. gramwzielone.pl