Dofinansowanie na budowę przyłączeń dla OZE

Dofinansowanie na budowę przyłączeń dla OZE
foto. Images of Money, flickr cc

Ministerstwo Energii ogłosiło nabór wniosków, w trybie pozakonkursowym, w programie zakładającym dofinansowanie przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia odnawialnych źródeł energii. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

W przypadku poddziałania 1.1.2. unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV, umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE do KSE oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.

Budżet przewidziany na dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2. to 150 mln euro.

REKLAMA

Natomiast w przypadku poddziałania 1.4.1. chodzi o dofinansowanie budowy lub przebudowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia związanej z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci dedykowanych ograniczaniu zużycia energii lub zwiększeniu możliwości przyłączeniowych źródeł odnawialnych, w tym bezpieczeństwu technicznemu sieci dedykowanych ograniczaniu zużycia energii lub zwiększeniu możliwości przyłączeniowych OZE, w tym bezpieczeństwu technicznemu sieci, które zostaną ujęte w elektronicznym systemie sieci i usług elektroenergetycznych wykorzystywanym w systemie sieci inteligentnej, w tym np. wymiana transformatorów oraz, jako element stanowiący integralną część projektu, inteligentny system pomiarowy.

REKLAMA

W ramach tego podziałania projekty mogą dotyczyć również kompleksowych pilotażowych i demonstracyjnych projektów wdrażających inteligentne rozwiązania na danym obszarze mających na celu racjonalizację zużycia energii lub optymalizację wykorzystania energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.

W ramach poddziałania 1.4.1 do podziału jest 100 mln euro.

Maksymalny poziom dofinansowania w obu przypadkach nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych. 

red. gramwzielone.pl