URE zaprasza na spotkania ws. aukcji dla OZE

URE zaprasza na spotkania ws. aukcji dla OZE
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0

Urząd Regulacji Energetyki organizuje w tym tygodniu spotkania informacyjne dla inwestorów zainteresowanych zgłoszeniem się do aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Pierwsze aukcje zaplanowano na 30 grudnia br.

W dniach 15 i 16 grudnia br. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki odbędą się spotkania dla wytwórców zamierzających wziąć udział w aukcjach dla OZE.

URE informuje, że spotkania są adresowane do inwestorów, którzy złożyli lub złożą przed dniem 14 grudnia br. deklarację o przystąpieniu do udziału w aukcji lub posiadają ważne zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału aukcji, albo we wskazanym terminie uzyskają takie zaświadczenie.

REKLAMA

Pierwszy panel, który odbędzie się w dniu 15 grudnia, będzie poświęcony zagadnieniom związanym z zasadami obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej w systemie aukcyjnym.

REKLAMA

Natomiast podczas drugiego panelu, zaplanowanego na 16 grudnia, przedstawione zostaną zasady funkcjonowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, za pośrednictwem której inwestorzy będą zgłaszać swoje oferty w aukcji.

URE zaznacza, że warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze zgłoszenie się wytwórcy i uzyskanie wpisu na listę uczestników szkolenia, a do udziału w drugim panelu zaproszone zostaną wyłącznie osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr: (22) 487 57 35 lub mailowo na adres: lukasz.patulski@ure.gov.pl.

Pierwsze aukcje dla OZE zostaną przeprowadzone przez URE za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej w dniu 30 grudnia br.

red. gramwzielone.pl